Gå till innehåll

Ineras underbiträden

Enligt Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 (”Ineras PuB-avtal 1”) har Inera ett allmänt förhandstillstånd av personuppgiftsansvarig att självständigt anlita nya underbiträden eller byta ut befintliga underbiträden.

Förhandstillstånd regleras i artikel 28.2 dataskyddsförordningen. Beträffande allmänt förhandstillstånd framgår följande av dataskyddsförordningen: "Om ett allmänt skriftligt tillstånd har erhållits, ska personuppgiftsbiträdet informera den personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att anlita nya personuppgiftsbiträden eller ersätta personuppgiftsbiträden, så att den personuppgiftsansvarige har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar."Informationsskyldigheten rymmer således inget krav på en namngiven aktör i rollen som underbiträde.

Ineras PuB-avtal 1 stipulerar att Inera alltid ska informera den personuppgiftsansvarige om planer på att anlita nya underbiträden eller ersätta befintliga underbiträden. Metoden för Ineras underrättelse om Ineras avsikt att anlita nya eller ersätta befintliga underbiträden är följande:

  1. Inera informerar den personuppgiftsansvarige om Ineras avsikt att anlita nytt eller ersätta befintligt underbiträde. Informationen skickas med e-post till den kontaktperson den personuppgiftsansvarige har angivit i Ineras kundportal.
  2. Enligt Ineras PuB-avtal 1 har därefter den personuppgiftsansvarige tio (10) kalenderdagar på sig att invända mot Ineras avsikt att anlita nytt eller ersätta befintligt underbiträde. Tidsfristen på tio (10) kalenderdagar räknas från och med den dag e-postmeddelandet skickas till kontaktpersonen, oavsett om mottagaren kvitterar e-postmeddelandet eller inte.

Information om underbiträden som har anlitats med stöd av det allmänna förhandstillståndet, vilka den personuppgiftsansvarige inte gjort invändningar mot enligt förfarandet i Ineras PuB-avtal 1, lämnas på sidan Personuppgiftsbiträde.

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan