Gå till innehåll

Frågor och svar om personuppgiftsbehandling

Här har vi samlat vanliga frågor och svar.

Allmänna frågor om personuppgiftsbiträdesavtal i Ineras tjänster

Visa/Dölj mer information

Vilka personuppgiftsbiträdesavtal reglerar Ineras behandling av personuppgifter?

 • Svar på frågan

  Modellavtal 1 och 2 reglerar Ineras personuppgiftsbehandling i tjänster som omfattas av Kundavtal 1. Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 och 2 alternativt SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras instruktionsbilagor reglerar Ineras personuppgiftsbehandling i tjänster som omfattas av Kundavtal 2.

  Senast uppdaterat: Måndag 27 januari 2020

Visa/Dölj mer information

Vi använder en tjänst inom Kundavtal 2, vilket personuppgiftsbiträdesavtal gäller för den tjänsten?

 • Svar på frågan

  Vilket personuppgiftsbiträdesavtal som gäller för den tjänst ni använder framgår av den enskilda tjänstens avtalsdokument Beskrivning och tjänstespecifika villkor. 

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Visa/Dölj mer information

När införs SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal i tjänster som idag regleras av Ineras Modellavtal 1 och 2 respektive Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 och 2?

 • Svar på frågan

  Inera inför successivt SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras instruktionsbilagor till sina tjänster. Det innebär att övriga personuppgiftsbiträdesavtal fortsätter att gälla intill dess att SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras instruktionsbilagor har förts in i tjänsten.

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Visa/Dölj mer information

Vilka likheter och olikheter finns mellan Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 och 2 mot SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal?

 • Svar på frågan

  Vad som är gemensamt för dessa personuppgiftsbiträdesavtal är att de har täckning för kraven som följer av GDPR. Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 och 2 innehåller även instruktioner till Inera och krav på informationssäkerhet som är specifika för personuppgiftsbehandling i Ineras tjänster och för Ineras drift och förvaltning av Nationella tjänsteplattformen. SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal saknar dessa delar och kompletteras därför med instruktionsbilagor och andra villkor som är specifika för personuppgiftsbehandling i Ineras tjänster och för Ineras drift och förvaltning av Nationella tjänsteplattformen.

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Visa/Dölj mer information

Kan vi teckna SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal, istället för Ineras personuppgiftsbiträdesavtal, med Inera?

 • Svar på frågan

  Det går endast att teckna SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal i de fall där personuppgiftsbiträdesavtalet utgör en del av avtalsdokumenten för den aktuella tjänsten. Enligt våra Allmänna villkor ska ni teckna det personuppgiftsbiträdesavtal som gäller för tjänsten, om inte någon annan överenskommelse finns.

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Vad händer med tidigare tecknade personuppgiftsbiträdesavtal?

Visa/Dölj mer information

Vad händer med de Modellavtal som vi redan tecknat?

 • Svar på frågan

  Modellavtal 1 och 2 gäller för tjänster som omfattas av Kundavtal 1 och som ännu inte övergått till Kundavtal 2.

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Visa/Dölj mer information

Vad händer med Modellavtal 1 när tjänsten övergår till Kundavtal 2?

 • Svar på frågan

  Modellavtal 1 upphör att gälla och ersätts istället av Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 alternativt SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal 

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Visa/Dölj mer information

Vad händer med Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 som vi redan tecknat i Kundavtal 2 när Inera inför SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal i sina tjänster?

 • Svar på frågan

  Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 och 2 fortsätter gälla för tjänster som inte övergått till att tillämpa SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras instruktionsbilagor. När SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras instruktionsbilagor förs in i tjänsten och tecknas upphör Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1.

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Personuppgiftsbiträdesavtal med indirekt anslutna vårdgivare

Visa/Dölj mer information

Vi har tidigare tecknat Ineras Kundavtal 1 för en tjänst. Vilket personuppgiftsbiträdesavtal och vilka instruktioner ska vi teckna med våra indirekt anslutna vårdgivare när tjänsten övergår till Kundavtal 2?

 • Svar på frågan

  Enligt Ineras Allmänna villkor måste ni ställa samma krav på dataskydd på den indirekt anslutna vårdgivaren som ni ställer på Inera. Det innebär att, om tjänsten använder Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1, att ni kan teckna Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 2 med indirekt anslutna vårdgivare. För det fallet att SKL-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal används i tjänsten så innebär det att ni med fördel kan teckna SKL-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal men också att ni ska lämna dokumenterade instruktioner till den indirekt anslutna vårdgivaren som, i relevanta delar, överensstämmer med instruktionerna som lämnats till Inera.

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Visa/Dölj mer information

Vad händer med de Modellavtal 2 vi som kund tecknat med våra indirekt anslutna vårdgivare när en tjänst vi använder övergår till Kundavtal 2?

 • Svar på frågan

  När en tjänst övergår till Kundavtal 2 måste ni som kund säkerställa att ni, tillsammans med den indirekt anslutna vårdgivaren, tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal och dokumenterade instruktioner som innehåller krav som, i fråga om dataskydd, överensstämmer med kraven som ställs mellan er och Inera. Det innebär att ni med den indirekt anslutna vårdgivaren behöver teckna personuppgiftsbiträdesavtal och instruktioner som motsvarar det som ni tecknat med Inera. När ni har gjort så blir det gamla avtalet obsolet.

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Visa/Dölj mer information

Vad händer med de PuB-avtal 2 vi tecknat med våra indirekt anslutna vårdgivare, när en tjänst vi använder övergår till att regleras av SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras instruktionsbilagor istället för Ineras PuB-avtal 1?

 • Svar på frågan

  Ni måste i samband med att tjänsten övergår till att regleras av SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras instruktionsbilagor säkerställa att ni tillsammans med den indirekt anslutna vårdgivaren tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal och dokumenterade instruktioner som innehåller krav som, i fråga om dataskydd, överensstämmer med kraven som ställs mellan er och Inera. När ni har gjort så blir det gamla avtalet obsolet.

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Visa/Dölj mer information

Kan vi teckna SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras instruktionsbilagor med den indirekt anslutna vårdgivaren?

 • Svar på frågan

  Ja, SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal är generiskt så det kan ni använda. Ineras instruktionsbilagor avseer Inera så dessa behöver ni anpassa så att det i relevanta delar anpassas mellan er och den indirekt anslutna vårdgivaren.

  Senast uppdaterat: Tisdag 28 januari 2020

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan