Gå till innehåll

Personuppgiftsbehandling

Vissa av Ineras tjänster behandlar personuppgifter. Hur Inera, i sin roll som personuppgiftsbiträde, får behandla dessa personuppgifter regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal och i skriftliga instruktioner.

Avtalen tecknas mellan Inera och alla de organisationer som direkt eller indirekt använder en eller flera av Ineras tjänster som innebär att Inera behandlar personuppgifter för organisationens räkning.

Det som främst skiljer Ineras Modellavtal från Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal är att de senare har täckning för kraven som följer av GDPR samt ger Inera en utökad instruktion att behandla personuppgifter inom kommunal verksamhet.

En annan skillnad är att Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal, SKR-koncernens personuppgiftsavtal och Ineras instruktionsbilagor är en del av Kundavtal 2, vilket innebär att alla som tecknar Kundavtal 2 inte behöver teckna ett annat personuppgiftsbiträdesavtal med Inera än det som är en del av Kundavtal 2.

Nedan kan du läsa mera om de personuppgiftsbiträdesavtal som används inom ramen för Ineras tjänster.

Se våra Frågor och svar om personuppgiftsbehandling för fördjupad information.

Ineras Modellavtal

Ineras Modellavtal är personuppgiftsbiträdesavtal som togs fram när personuppgiftslagen var tillämplig.

Ineras Modellavtal fasas succesivt ut allteftersom Ineras tjänster i Kundavtal 1 övergår till Kundavtal 2.

  1. Ineras Modellavtal 1 tecknas mellan Inera och de kunder som direktansluter till en eller flera av Ineras tjänster, som medför att Inera hanterar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning
  2. Ineras Modellavtal 2 tecknas mellan en till Ineras tjänster direktansluten kund och en vårdgivare kunden indirekt ansluter till sitt IT-system för att använda Ineras tjänster. 
  3. Ineras Modellavtal 3 tecknas av organisationer som är Ineras personuppgiftsunderbiträden.

Sammanställning över hittills tecknade Modellavtal

Här redovisas en förteckning över vilka kunder och organisationer som tecknat Ineras Modellavtal 1 och Ineras Modellavtal 2. Listorna uppdateras löpande.

Tecknade Ineras Modellavtal 1

Tecknade Ineras Modellavtal 2

Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal

Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal följer kraven i GDPR och innehåller instruktioner samt informationssäkerhetskrav som är specifika för personuppgiftsbehandling i Ineras tjänster.

Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 fasas succesivt ut allteftersom att SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras instruktioner börjar tillämpas i Kundavtal 2. 

Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 tecknas mellan Inera och de kunder som direktansluter till en av Ineras tjänster och innebär att Inera hanterar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 

Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 2 tecknas mellan en till Ineras tjänster direktansluten kund och en vårdgivare kunden indirekt ansluter till sitt IT-system för att använda Ineras tjänster.  

Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 3 tecknas av organisationer som är Ineras personuppgiftsunderbiträden.

Ineras fullmakt för kommuner tecknas mellan självständiga nämnder och kommunstyrelsen. Med fullmakten befullmäktigar nämnden kommunstyrelsen att teckna Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 och företräda nämnden gentemot Inera avseende den personuppgiftsbehandling Inera gör för nämndens räkning.

Sammanställning över hittills tecknade Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal

Här redovisas förteckningar över vilka organisationer som tecknat Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1, Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 2 samt Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 3. Listorna uppdateras regelbundet.

Tecknade Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1

Tecknade Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 2

Tecknade Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 3

SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal

Från och med december 2019 tillämpar Inera SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för sin kundavtalsmodell Kundavtal 2. Personuppgiftsbiträdesavtalet syftar till att vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer ska kunna använda i personuppgiftsbiträdesrelationer med kommuner och regioner.

Ineras fullmakt för kommuner SKR tecknas mellan självständiga nämnder och kommunstyrelsen. Med fullmakten befullmäktigar nämnden kommunstyrelsen att teckna SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och företräda nämnden gentemot Inera avseende den personuppgiftsbehandling Inera gör för nämndens räkning. 

Dokumenterade instruktioner

Tillämpas SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal så kompletteras detta med dokumenterade instruktioner till Inera. Instruktionerna finns i avtalsdokumentet Allmänna instruktioner och i respektive tjänsts Beskrivning av tjänstespecifika villkor.

Sammanställning över hittills tecknade SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal

Här redovisas förteckningar över vilka organisationer som tecknat SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal.

Förteckning SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan