Expertgrupper

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Syftet med användarforum är att främja användningen av Ineras tjänster och lyfta frågor av funktionell karaktär, vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte samt för att samla in behov och kommunicera kring tjänsten/tjänsterna. Användarforumen är öppna forum med deltagare från regioner och kommuner. Forumen genomförs främst digitalt för att ge många möjlighet att delta. Om du är intresserad av att delta i ett användarforum så fyller du i detta formulär. 

Datum för Ineras användarforum under 2022

1177 Vårdguiden kommunikation

 • 16 februari
 • 27 april 
 • 21 september
 • 23 november

1177 Vårdguidens e-tjänster och Nya tidbokningstjänster

Samtliga möten är klockan 09.00-11.45 enligt nedan uppdelning: 

09.00 -10.30 Användarforum 1177 Vårdguidens e-tjänster

10.45 – 11.45 Användarforum 1177 Vårdguidens e-tjänster - fokus Första linjens digitala vård - Nya tidbokningstjänster

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 17 mars
 • 28 april
 • 24 maj
 • 16 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 21 december

Agenda 1177

Agenda 1177 – tjänsteövergripande status och nyheter för 1177, ett komplement till tjänsternas egna användarforum. Här finns mer information om Agenda 1177. 

 • 13 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Egen provhantering

Samtliga möten är klockan 13.00-14.00.

 • 20 januari
 • 24 februari
 • 7 april
 • 19 maj
 • 25 augusti
 • 6 oktober
 • 10 november
 • 15 december

Elektronisk remiss

Samtliga möten är klockan 13.00-14.00.

 • 18 januari
 • 26 april
 • 6 september
 • 22 november

Formulärhantering

Samtliga möten är klockan 10.00-11.30.

 • 19 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december

Hitta vård

 • 2 mars
 • 1 juni
 • 7 september
 • 30 november

Hjälpmedelstjänsten

 • 15 februari
 • 17 februari
 • 17 maj
 • 19 maj
 • 6 september
 • 9 september
 • 29 november
 • 1 december

Intygstjänster - rehabstöd/intygsstatistik

Samtliga möten är klockan 13.00-14.30.

 • 14 februari
 • 16 maj
 • 12 september
 • 5 december

Intygstjänster - Webcert

Samtliga möten är klockan 13.00-14.30.

 • 4 april
 • 30 maj
 • 7 juni
 • 5 september
 • 7 november

Journalen

Samtliga möten är klockan 14.00-15.00.

 • 20 oktober
 • 1 december

Nationell patientöversikt - NPÖ

Mötet är klockan 14.00-15.00.

 • 10 november

Nitha - it-stöd för händelseanalys

 • 31 augusti
 • 21 oktober

Nyttokalkyler

Alla möten är klockan 10.00-11.00. Här finns mer information om användarforum för nyttokalkyler.

 • 12 september
 • 10 oktober
 • 5 december

Rådgivningsstödet webb

 • 6 april
 • 12 oktober

SITHS

 • 1 juni
 • 1 december

Stöd och behandling

Här finns mer information om användarforum Stöd och behandling.

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 16 december 

Säker digital kommunikation, SDK

Samtliga möten är klockan 14.00-15.30. Här finns mer information om SDKs användarforum.

 • 16 maj
 • 13 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Utomlänsfakturering

Samtliga möten är klockan 13.00-14.00.

 • 20 januari
 • 28 april
 • 8 september
 • 24 november
Till toppen av sidan