Expertgrupper

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta. Syftet med användarforum är att främja användningen av Ineras tjänster och lyfta frågor av funktionell karaktär samt vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte.

Användarforumen är öppna forum med deltagare från regioner och kommuner. Forumen genomförs främst digitalt för att ge många möjlighet att delta. Om du är intresserad av att delta i ett användarforum så fyller du i detta formulär

Datum användarforum 2021

Nedan listas datum som gäller för Ineras användarforum under 2021.

1177 Vårdguiden kommunikation

 • 17 februari
 • 28 april 
 • 29 september
 • 24 november

1177 Vårdguidens e-tjänster

Samtliga möten är klockan 9.00-10.30

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 31 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 16 juni
 • 26 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 16 december

Egen provhantering

Samtliga möten är klockan 13.00-14.00.

 • 21 januari
 • 11 mars
 • 22 april
 • 27 maj
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 9 december

Elektronisk remiss

Samtliga möten är klockan 13.00-14.00.

 • 3 maj
 • 13 oktober

Formulärhantering inklusive Forumlärmotorn

Videomöten en gång per månad på onsdagar klockan 10.00-11.30.

 • 13 januari - inställt på grund av covid-19-prioritering.
 • 10 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • 1 september
 •  13 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Hitta vård

Videomöten klockan 9.00-12.00.

 • 4 mars
 • 2 juni

Hjälpmedelstjänsten

Videomöten

 • 15 februari
 • 17 februari
 • 17 maj
 • 19 maj
 • 6 september
 • 9 september
 • 29 november
 • 1 december

Infektionsverktyget, Cosmic

Forumet vänder sig till lokala förvaltningar som använder Infektionsverktyget och journalsystemet Cosmic. Samtliga möten är klockan 9.00 - 10.30.

 • 19 maj
 • 17 november

Infektionsverktyget, Melior och TakeCare

Forumet vänder sig till lokala förvaltningar som använder Infektionsverktyget och journalsystemet Melior eller TakeCare. Samtliga möten är klockan 10.00 - 11.30.

 • 25 maj
 • 23 november

Infektionsverktyget, NCS och VAS

Forumet vänder sig till lokala förvaltningar som använder Infektionsverktyget och journalsystemet NCS eller VAS. Samtliga möten är klockan 14.00 - 15.30.

 • 20 maj
 • 18 november

Intygstjänster - rehabstöd/intygsstatistik

Samtliga möten är klockan 13.00-14.30.

 • 8 februari
 • 10 maj
 • 13 september
 • 29 november

Intygstjänster - Webcert

Samtliga möten är klockan 13.00-14.30.

 • 1 februari
 • 12 april
 • 7 juni
 • 6 september
 • 1 november

Journalen och Nationell patientöversikt - NPÖ

Samtliga möten är klockan 14.00-15.00.

 • 11 februari 
 • 15 april
 • 20 maj
 • 9 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Nitha - it-stöd för händelseanalys

 • 31 augusti
 • 21 oktober

Rådgivningsstödet webb, Sjunet

 • 18 mars
 • 14 oktober

SITHS

 • 27 maj
 • 23 november

Stöd och behandling inklusive Designverktyget

 • 29 januari
 • 19 februari
 • 12 mars
 • 19 mars
 • 16 april
 • 7 maj
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 3 december 

Svenska biobanksregistret, SBR

 • 11 mars
 • 20 maj

Utomlänsfakturering

Samtliga möten är klockan 13.00-14.00.

 • 5 maj
 • 15 oktober
Till toppen av sidan