Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta. Syftet med användarforum är att främja användningen av Ineras tjänster och lyfta frågor av funktionell karaktär samt vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte.

Användarforumen är öppna forum så att alla som ser det som relevant kan delta. Forumen genomförs främst digitalt för att ge många möjlighet att delta. Om du är intresserad av att delta i ett användarforum så kontaktar du din programrådsmedlem för vidare information och anmälan.

Datum användarforum 2020

Nedan listas datum som gäller för Ineras användarforum under 2020.

1177 Vårdguiden kommunikation

 • 6 februari
 • 6 maj 
 • 23 september
 • 25 november

1177 Vårdguidens e-tjänster

Samtliga möten är klockan 9-10.

 • 22 januari
 • 31 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 21 april (fysisk träff med möjlighet att delta via Skype)
 • 25 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 19 november

Egen provhantering

Samtliga möten är klockan 13-14.

 • 30 januari
 • 12 mars
 • 23 april
 • 28 maj - Extra användarforum pga. covid-19 och ny funktionalitet. Folkhälsomyndigheten informerar. Obs! klockan 15-16. För inbjudan, mejla e-tjanster@1177.se.
 • 4 juni
 • 3 september
 • 15 oktober
 • 26 november
 • 7 december

Formulärhantering inklusive Forumlärmotorn

Teamsmöten klockan 10.00-11.30. Eventuellt fysiskt möte 8 oktober.

 • 15 januari (klockan 14.00-15.30)
 • 12 februari
 • 12 mars (fysiskt möte i Stockholm)
 • 22 april
 • 20 maj
 • 10 juni
 • 26 augusti
 • 16 september
 •  21 oktober (utgår om vi träffas 8 oktober)
 • 18 november
 • 16 december

Hitta vård

Teamsmöten

 • 5 mars (10.30-11.30)
 • 23 april (11.00-12.00)
 • 30 september (11.00-12.00)
 • 2 december (13.00-14.30)

Hjälpmedelstjänsten - hjälpmedelsleverantörer

 • 16 mars (9-10)
 • 18 mars (13-14)
 • 25 maj (9-10)
 • 27 maj (13-14)
 • 7 september (9-10)
 • 9 september (13-14)
 • 30 november (9-10)
 • 2 december (13-14)

Hjälpmedelstjänsten - sjukvårdshuvudmän

Samtliga möten är klockan 13-14.

 • 16 mars
 • 25 maj
 • 7 september
 • 30 november

HSA

Mötena hålls vanligtvis i Landstingssalen i Stockholm.

 • 27 maj - inställt på grund av coronapandemin.
 • 26 november - genomförs digitalt

Infektionsverktyget

Samtliga möten är klockan 13.00-14.30.

 • 13 maj
 • 11 november

Intygstjänster - rehabstöd/intygsstatistik

Samtliga möten är klockan 13.00-14.30.

 • 17 februari
 • 18 maj
 • 21 september
 • 16 november

Intygstjänster - Webcert

Samtliga möten är klockan 13.00-14.30.

 • 3 februari
 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Journalen och Nationell patientöversikt - NPÖ

Samtliga möten är klockan 14-15.

 • 8 oktober 
 • 12 november
 • 10 december

Nitha - it-stöd för händelseanalys

 • 23 januari
 • 22 oktober (preliminärt)

Rådgivningsstödet webb, Sjunet

 • 29 april

SITHS

Mötena hålls i Landstingssalen i Stockholm.

 • 26 maj - inställt på grund av coronapandemin.
 • 25 november (preliminärt)

Stöd och behandling inklusive Designverktyget

 • 24 januari, därefter möten varannan fredag klockan 14-15.

Svenska biobanksregistret, SBR

Samtliga möten är klockan 13.30-15.00.

 • 13 februari
 • 12 mars
 • 2 april
 • 14 maj
 • 1 juni
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december
Till toppen av sidan