CeHis och Inera har gått samman

CeHis och Inera har gått samman i en gemensam organisation med ansvar för både beställar- och utföraruppdrag av landstingens och regionernas gemensamma
e-hälsoarbete. All information som tidigare fanns på cehis.se finns nu här på inera.se.

Har du några frågor om webbplatsen är du välkommen att kontakta oss via info@inera.se.

NYHETER

2014-04-24 | Ineras årsstämma 24 april

Ineras årsstämma beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkningen och att ge Ineras styrelse och vd ansvarfrihet. Årsstämman beslutade även att uppdatera bolagsordningen.

2014-04-14 | Lediga tjänster

Vi utvecklas och behöver fler medarbetare! Är du den vi söker?

2014-04-14 | Nationella regelverk publicerade

Nu har vi publicerat Regelverk för direktåtkomst till journalinformation och Regelverk för producenter till Nationell patientöversikt.

2014-04-11 | Certifikatbyte i Tjänsteplattformen åtgärdar sårbarhet

I tisdags upptäcktes en mycket allvarlig sårbarhet i ett globalt använt säkerhetsprogram, OpenSSL version 1.0.1-1.0.1f. Inera startade omgående arbetet med att åtgärda sårbarheten och detta arbete är nu slutfört...

Kalendarium

Här hittar du tider för aktuella möten och aktiviteter.
Kalendarium


Dokumentarkiv

Under en övergångsperiod hittar du CeHis dokumentarkiv här. Därefter kommer det att vara sökbart via vår vanliga sökruta.
CeHis dokumentarkiv