Världsbäst på e-hälsa, men hur ska det gå till?

Inera i samarbete med Swedish Medtech bjuder den 20 september in till konferensen - Världsbäst på e-hälsa, men hur ska det gå till? Snabbare digitalisering med standarder och gemensam infrastruktur.

Program och anmälan....

NYHETER

2016-08-24 | Pressmeddelande: Felaktig inställning åtgärdad i Journalen

Under en period i sommar har e-tjänsten Journalen varit åtkomlig för åldersgruppen 13 -17 år, vilket den inte ska vara enligt vad landsting och regioner har kommit överens om. Så snart det upptäcktes åtgärdades felet.

2016-07-07 | Öppen remiss – Underlag för tjänsten Video- och distansmöte

Inera planerar att göra en upphandling för tjänsten Video- och distansmöte under tidig höst. Därför lägger vi nu ut kravunderlaget på öppen remiss.

2016-07-05 | Lita på personalen - Från röda till svarta siffror med e-hälsa

Ineras sista seminarium ”Från röda till svarta siffror med e-hälsa”, hade en viktig uppmaning nämligen att vägen till innovation inom vården är att ha ett positivt ledarskap.

2016-07-05 | Vrid om den svenska sjukvården – Effektivare vård – e-hälsa

Ineras näst sista seminarium handlade om Effektivare vård - e-hälsa och hölls av Göran Stiernstedt, regeringens utredare. Hans råd till regeringen är att det behövs ett tydligare ledarskap från staten och ansvar från huvudmännen.

2016-07-05 | Framtidens hälso- och sjukvård med patienten i teamet

Seminarium nummer sex handlar om hur vården utvecklas av en delaktig patient. Vilka är utmaningarna och hur bedriver vi hälso- och sjukvård om fem–tio år?

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium