Samordning av CeHis och Inera

Sedan årsskiftet bildar CeHis och Inera en gemensam organisation med namnet ”Inera - landsting och regioner i samverkan för e-hälsa”. Som ett led i samordningen har vi slagit ihop våra webbplatser till en gemensam kanal. Information som du tidigare hittade på CeHis webbplats finns nu här på inera.se. 

NYHETER

2014-04-14 | Lediga tjänster

Vi utvecklas och behöver fler medarbetare! Är du den vi söker?

2014-04-14 | Nationella regelverk publicerade

Nu har vi publicerat Regelverk för direktåtkomst till journalinformation och Regelverk för producenter till Nationell patientöversikt.

2014-04-11 | Certifikatbyte i Tjänsteplattformen åtgärdar sårbarhet

I tisdags upptäcktes en mycket allvarlig sårbarhet i ett globalt använt säkerhetsprogram, OpenSSL version 1.0.1-1.0.1f. Inera startade omgående arbetet med att åtgärda sårbarheten och detta arbete är nu slutfört...

2014-04-09 | Samordning av Journal på nätet, NPÖ och Pascal/NOD

Journal på nätet, Nationell patientöversikt och Samlad läkemedelslista för invånare och vårdpersonal kommer att samlas i ett gemensamt program. Det beslutade Ineras styrelse vid sitt möte idag.

Kalendarium

Här hittar du tider för aktuella möten och aktiviteter.
Kalendarium


Dokumentarkiv

Under en övergångsperiod hittar du CeHis dokumentarkiv här. Därefter kommer det att vara sökbart via vår vanliga sökruta.
CeHis dokumentarkiv