Träffa oss i Almedalen

Nu börjar programmet ta form för Ineras heldag den 5 juli i Almedalen. Vi är på plats i Visby när staden blir en mötesplats för att debattera samhällsfrågor. Det blir spännande diskussioner om e-hälsa hela dagen.

Välkomna!

Program i Almedalen

NYHETER

2016-05-13 | Förändringsstopp i Ineras tjänster 10 juni – 15 augusti

Syftet med ändringsstoppet är att inga förändringar ska ske för de nationella produktionsmiljöerna under semesterperioden...

2016-05-12 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete

2016-05-11 | Nytt regelverk för journalen via nätet

En ny målbild och gemensamma principer för patienters åtkomst till sin egen journal har diskuterats vid landstingsledningsseminariet den 3 maj, och företrädarna för huvudmännen ställde sig då bakom materialet. Nästa steg blir beslut i Ineras styrelse.

2016-05-11 | Prenumerera på journalinformation

Inera driver ett projekt med uppdraget att göra det möjligt att via 1177 Vårdguidens e-tjänster prenumerera på journalinformation till eHälsomyndighetens hälsokonto Hälsa för mig.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium