Framtidens digitaliserade vård – när patienten inte vill sitta i väntrummet längre

Inera och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in till
en konferens 8 november som inspirerar, utmanar och visar på nya innovativa lösningar.

Mer information och anmälan

NYHETER

2016-10-20 | Inera på Barnhälsovårdsdagarna i Visby

Rikshandboken var i Visby för att delta i Barnhälsovårdsdagarna och kick-starta det nya uppdraget att ta Rikshandboken i barnhälsovård in i framtiden.

2016-10-17 | Nationella e-hälsodagen 9 november

Inera deltar i år som en av flera samarbetspartner till E-hälsomyndigheten som arrangerar den Nationella e-hälsodagen. Läs mer om programmet och anmäl dig!

2016-10-17 | Uppsala och Värmland först med elektroniska remisser

För första gången har två landsting i Sverige börjat skicka elektroniska remisser (via nationella tjänsteplattformen) mellan varandra i stället för att skicka brev eller fax.

2016-10-07 | Företagsförvärv stärker digital utveckling

Inera AB kommer att bli ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Därmed stärks förutsättningarna för en ökad digitalisering i offentlig sektor.

2016-10-07 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium