Framtidens digitaliserade vård – när patienten inte vill sitta i väntrummet längre

Konferensen den 8 november samlade nära 200 deltagare. De fick många exempel på hur teknik och patientmedverkan utvecklar och förändrar förutsättningarna för hälso- och sjukvården.

Här finns referat och presentationer från konferensen

NYHETER

2016-12-05 | Nordic Medtest etableras som aktiebolag med Inera som ägare

Den 1 januari går Nordic Medtest över från att vara en enhet i Landstinget i Värmland till att bli ett aktiebolag med Inera AB som ägare.

2016-11-18 | Upphandling Video- och distansmöte

Upphandlingen avser att ta fram en lösning för tjänsten Video- och distansmöte. Sista anbudsdag är den 10 januari 2016.

2016-11-18 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

2016-11-07 | Förändring i rutin för ärendesupport

Support hanterar endast akuta ärenden 22.00-07.00

2016-11-03 | DOME-konsortiets forskare bjuder in till expert workshop

DOME-konsortiets forskare har tillsammans med den norska motsvarigheten byggt en ”expert-workshop” för Journalen (och motsvarande eHälsotjänster) den 14 november i Oslo.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium