Rikshandboken för jämlik och rättvis barnhälsovård

En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och att Rikshandboken används. Det visar en studie som Johanna Tell, distriktssköterska och doktorand, har genomfört.

Grunden för jämlik och rättvis barnhälsovård

NYHETER

2015-04-29 | Små barns utsatthet på internet

Rikshandboken i barnhälsovård tar upp frågan om sociala medier som Facebook och hur föräldrabloggar översvämmas av berättelser om vad barnen har gjort eller sagt där hemma, oftast i positiva ordalag. Men ibland blir barnen utsatta för kränkande behandling

2015-04-28 | Ladda ner presentationerna från vår monterscenen på Vitalis

Välkommen att ladda ner presentationerna från de välbesökta miniseminarierna i vår monter som vi delade med SKL, Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten på årets Vitaliskonferens.

2015-04-16 | Nu är vårt monterprogram för Vitalis klart

Du som ska besöka Vitalis är välkommen till Ineras fina monter, som vi delar med eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL. Under tre dagar bjuder vi på spännande inspirationsföreläsningar. Här hittar du hela monterprogrammet.

2015-04-15 | Information från Ineras årstämma och styrelsemöte

Ineras årsstämma beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen och att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. Vid årsstämman utsågs också en ny styrelse.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium