Stora vinster med eKlient i samverkan

eKlient i samverkan är ett samarbetsprojekt som drivs av landstingen, och syftar till att utveckla livscykelplaner och standarder för klientplattformar. Genom att tillhandahålla gemensamma verktyg och lösningar inom detta område, kan arbetet både effektiviseras och göras säkrare.

Om eKlient i samverkan

NYHETER

2014-12-19 | Barns rättigheter en röd tråd genom texterna

I år fyller Barnkonventionen 25 år. Margaretha Magnusson, ordförande i Rikshandboken i barnhälsovård skriver, vi har haft som ambition att FN:s konvention om barns rättigheter ska följa som en röd tråd genom alla texter.

2014-12-11 | Dags boka utbildning i Pascal ordinationsverktyg

Om du arbetar, utbildar eller ger IT support i Pascal ordinationsverktyg kan du delta i Ineras utbildningar. Nu finns datum för våren.

2014-12-09 | Nationell ordinationsdatabas, NOD, i produktion

Ett viktigt steg för ökad patientsäkerhet i läkemedelsanvändningen i Sverige har tagits.

2014-11-21 | Driftflytten för HSA genomfördes igår den 20/11

Vad vi kunnat se hittills har flytten i stort sett gått bra, men det finns alltid risk för enskilda driftstörningar eller problem i efterhand. Vi vill därför uppmana...

Kalendarium

Här hittar du tider för aktuella möten och aktiviteter.
Kalendarium


Dokumentarkiv

Under en övergångsperiod hittar du CeHis dokumentarkiv här. Därefter kommer det att vara sökbart via vår vanliga sökruta.
CeHis dokumentarkiv