Framtidens digitaliserade vård – när patienten inte vill sitta i väntrummet längre

Konferensen den 8 november samlade nära 200 deltagare. De fick många exempel på hur teknik och patientmedverkan utvecklar och förändrar förutsättningarna för hälso- och sjukvården.

Här finns referat och presentationer från konferensen

NYHETER

2016-12-08 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete.

2016-12-08 | Jönköping visar psykiatrianteckningar i Journalen

Nu öppnas Journalen för psykiatrins patienter i Region Jönköpings län. Tidigare har Skåne, Kalmar, Värmland och Kronoberg gett den möjligheten.

2016-12-07 | Digitalisering i fokus på DigiGov

Bra samtal med medverkande när Inera var på plats under konferensen DigiGov i Kistamässan.

2016-12-06 | Vårdhandboken en favorit på VFU-dagarna

Den 25-26 oktober deltog Vårdhandboken som utställare på VFU-dagarna. På mässan var intresset för Vårdhandboken stort.

2016-12-06 | Användarundersökning för Nationell patientöversikt

Användningen av Nationell patientöversikt, NPÖ, har ökat under 2016. Med anledning av det ökade intresset och de många nya användarna av tjänsten genomförs en användarundersökning för NPÖ under december.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium