Framtidens digitaliserade vård – när patienten inte vill sitta i väntrummet längre

Väl förberedda och smarta patienter som själva kan utföra stora delar av sin egen vård. Det är en av flera möjligheter med framtidens digitaliserade vård, menar Marie Morell, en av huvudtalarna på Ineras och SKL:s konferens den 8 november.

Intervju med Marie Morell

NYHETER

2016-10-28 | Ineras kundservice öppen dygnet runt i egen regi

Från och med tisdag 7 november bemannas Ineras kundservice av egen personal dygnet runt, alla dagar i veckan.

2016-10-27 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

2016-10-27 | Videomöte i Stöd och behandling

Alla vårdgivare kan via tjänsten Stöd och behandling erbjuda internetbaserad behandling på ett säkert sätt. Via tjänsten ska även vårdpersonal och invånare ha möjligheten att använda videomöten som en del i behandlingen.

2016-10-26 | Journalen öppnas för psykiatrins patienter i Värmland och Kalmar

Nu har både Värmland och Kalmar beslutat att visa information från psykatrin i e-tjänsten Journalen. Tidigare har bara Kronoberg och Skåne gjort det.

2016-10-25 | Region Gävleborg ansluter till Journalen

Från och med 1 november ansluter Region Gävleborg till e-tjänsten Journalen. Då är bara Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Stockholm och Gotland som är kvar. Samtliga planerar att ansluta sig innan årets slut.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium