Tjänsteplattformen blir en del av ICC

Tjänsteplattformen kommer framöver att bli en del av ICC, Integration Competence Center. ICC:s uppdrag är att ta ett helhetsansvar över alla Ineras integrationslösningar och erbjuda stöd till integrationsarbete inom vård och omsorg som sker enligt ett nationellt regelverk.

Läs mer om ICC

NYHETER

2014-09-30 | Allvarlig sårbarhet i Unix-skalet bash ”ShellShock”

Den 24 september upptäcktes en mycket allvarlig sårbarhet i det globalt använda Unix/Linux-systemet bash. Detta informerades ut över hela världen i olika kanaler. Inera startade omgående arbetet med att åtgärda sårbarheten och detta arbete är nu slutfört.

2014-09-26 | Klartecken för projekt Journal- och läkemedelstjänster.

Ineras styrelse har gett vd i uppdrag att fortsätta driva projektet i enlighet med projektplanen under 2014 och att återkomma med en detaljerad plan och finansieringsmodell för 2015.

2014-09-26 | Styrelsebeslut om verksamhetsplan 2015

Ineras styrelse har fastställt den ekonomiska ramen för verksamhetsplan 2015 till 400 miljoner kronor.

2014-09-12 | Pascal handbok

Nyheter som införs i Pascal ordinationsverktyg den 28 september presenteras i kapitel 19 i Pascal handbok.

Kalendarium

Här hittar du tider för aktuella möten och aktiviteter.
Kalendarium


Dokumentarkiv

Under en övergångsperiod hittar du CeHis dokumentarkiv här. Därefter kommer det att vara sökbart via vår vanliga sökruta.
CeHis dokumentarkiv