Inera bjuder in till nationell konferens om journalen via nätet

Hur kan vi skapa nya arbetssätt och rutiner i vården för att på bästa sätt dra nytta av den utveckling som pågår, där patienten kan blir medaktör? Kan vi hitta sätt att bättre dra nytta av varandras erfarenheter och arbeta mer enhetligt över landet? Det är ett par av de frågor vi kommer att diskutera vid konferensen den 5 november om journalen via nätet.

Program och anmälan

NYHETER

2015-09-28 | Ineras tjänster öppnas för kommersiella företag

Inera tar nu nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra till innovation och utveckling. Ineras styrelse fattade beslutet i full enighet.

2015-09-18 | Inbjudan till kompetensforum arkitektur den 6 oktober

Huvudtemat i nästa kompetensforum för arkitektur blir producentanslutning till tjänstekontrakten för Journal- och läkemedel, med särskilt fokus på frågeställningar som rör migrering av befintliga...

2015-09-17 | SITHS Type 3 CA v1 ersätter SITHS Type 2

Från och med den 8 december 2015 går det inte längre att beställa funktionscertifikat som utfärdas från SITHS Type 2 CA v1. Din organisation ska istället använda SITHS Type 3 CA v1...

2015-09-15 | Avtal för Nationell patientöversikt behöver signeras snarast

Den 8 september skickade vi ut avtal för signering/undertecknande gällande Nationell patientöversikt. Vi vill uppmärksamma berörda på att det i utskicket fanns det med två avtal (via två länkar) och båda avtalen behöver signeras snarast...

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium