Världsbäst på e-hälsa – Inera och industrin krokar arm

Tekniken för att koppla ihop vården i Sverige digitalt finns redan på plats. Nu är det dags för nästa kliv. För att det ska kunna tas behövs ännu mer samverkan mellan alla samhällets aktörer. Det var budskapet från arrangörerna
när Inera och Swedish Medtech bjöd in till konferens.

Läs mer om konferensen och ta del av presentationerna

NYHETER

2016-09-28 | Mer information i Journalen från Region Halland

För att invånarna ska få mer nytta av e-tjänsten Journalen är det viktigt att visa så mycket information som möjligt. I Halland är det nu möjligt för invånarna att läsa mer journalinformation i e-tjänsten Journalen.

2016-09-22 | Pressmeddelande: Tydlig målbild för e-tjänsten Journalen

Ineras styrelse fattade den 22 september beslut om ett nytt ramverk för e-tjänsten Journalen, som alla landsting och regioner ska kunna ställa sig bakom. Det nya ramverket har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

2016-09-19 | Frågor och svar om Fullmakt för kortavrop

Just nu är det många som ringer Ineras Kundservice om utskicket vi gjort kring insamling av fullmakt för kortavrop. Därför har vi publicerat de vanligaste frågorna och svaren under SITHS webbsidor...

2016-09-09 | Pressmeddelande: Missvisande om journalen via nätet

E-tjänsten Journalen är en säker tjänst, som dessutom innehåller funktionalitet för att skydda våldsutsatta personer. Det är viktigt att den diskussion som förs kring tjänsten bygger på saklig grund.

2016-09-08 | Pressmeddelande: Inera och Försäkringskassan samverkar kring ny identifieringstjänst

Den nya tjänsten ska heta "E-identitet för offentlig sektor". Planen är att den nya tjänsten kan vara på plats i slutet av 2017.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium