Nationella eHälsodagen 2014

Nu kan du anmäla dig till årets nationella eHälsodag. Konferensen äger rum 22 oktober i Münchenbryggeriets lokaler på söders höjder i Stockholm.

Anmälan till Nationella eHälsodagen 2014

NYHETER

2014-08-18 | Flytt av SITHS spärrinformation innebär ny IP-adress på Sjunet

Måndagen den 22 september kommer SITHS CRL att migrera till den nya driftplattformen på BaseFarm. Det innebär att SITHS CRL- och AIA-server kommer att få en ny IP-adress på Sjunet...

2014-06-27 | Rikshandboken i barnhälsovård

Ett unikt samarbete inleddes mellan Socialstyrelsen och företrädare för barnhälsovården utifrån en programförklaring.

2014-06-25 | Sammanhållen vaccinationsinformation

Svevac är en nationell e-tjänst som underlättar för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer och är det första system som ansluts så att sammanhållen journalföring för vaccinationer successivt kan införas i Sverige.

2014-06-24 | Därför ska du teckna Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal ska en vårdgivare teckna med Inera om organisationen i fråga är ansluten till en tjänst som innebär att Inera hanterar personuppgifter som ansluten organisation är ägare och ansvarig för...

Kalendarium

Här hittar du tider för aktuella möten och aktiviteter.
Kalendarium


Dokumentarkiv

Under en övergångsperiod hittar du CeHis dokumentarkiv här. Därefter kommer det att vara sökbart via vår vanliga sökruta.
CeHis dokumentarkiv