Uppskattad konferens om journalen via nätet

Ett nationellt enhetligt regelverk och ett kommunikationspaket med goda exempel och aktuell kunskap. Detta var behov som alla var överens om, efter fem parallella workshops inom olika områden. Utvärderingen visade att konferensen om Journalen via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill ha
mer tid för fortsatta diskussioner.

Konferensen om journalen via nätet

NYHETER

2015-11-27 | Aktuell från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete

2015-11-25 | Nyheter i Pascal ger en bättre tjänst

I helgen har Inera gjort en stor uppdatering i Pascal. Nyheterna som infördes ger sammantaget en betydligt bättre tjänst.

2015-11-12 | RFI för nästa generations katalogtjänst

Vi behöver hjälp av branschkunniga personer med teknikval av den nya generationens katalogtjänst, som är en av svensk e-hälsas viktigaste informationssystem. Lämna ditt svar senast den 18 december...

2015-11-12 | Ny version av spärr- och loggadministration 14/11

Releasen av nationella Säkerhetstjänster den 14 november omfattar bland annat ett nytt administrationsgränssnitt för logg och spärr, anpassning till eKlient...

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium