Utbudstjänsten gör det enklare att hitta rätt

Både vårdpersonal och patienter har ofta behov av att hitta detaljerad information om olika typer av vårdutbud. Och då på en mer ”precis” nivå än vad som vanligtvis kan erbjudas idag. Därför har Inera, tillsammans med många andra intressenter, tagit fram Utbudstjänsten.

Läs om Utbudstjänsten – efterlängtad av många…

NYHETER

2016-06-23 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

2016-06-22 | Pascal-supporten i Ineras regi

En del i Ineras kundfokuserade arbete består i att hämta hem all support kring våra tjänster till Ineras Kundservice. Pascal, en komplex tjänst som ska fungera hela dygnet, är en av tjänsterna som sedan en tid har sin support via Inera.

2016-06-21 | Pressmeddelande: Internationellt uppmärksammad Rikshandbok

Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se) används i hög grad för att få kunskap bekräftad, för att söka ny kunskap och metodhandledning. Det visar Johanna Tells studier om Rikshandboken som har fått internationell uppmärksamhet.

2016-06-17 | Ny upphandling av IT-Konsulttjänster

Inera deltar just nu i en upphandling tillsammans med Stockholms läns landsting (SLL), med flera. Upphandlingen gäller två områden; Uppdragskonsulttjänster IT och Resurskonsulttjänster IT...

2016-06-14 | Ombudsfunktion i e-tjänsten Journalen laglig

Kammarrätten i Stockholm ger Uppsala läns landsting rätt och ombudsfunktionen i e-tjänsten Journalen får vara kvar.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium