1 miljon användare av e-tjänsten Journalen

Nu har 1 miljon personer loggat in i Ineras e-tjänst Journalen och läst sin journal. Patienterna är nöjda och har stor nytta av tjänsten, och även läkare och annan sjukvårdspersonal blir mer och mer positiva.

Läs pressmeddelandet

Intervju med Peter Augustinsson, chefsläkare

Intervju med Jonas Ekström, överläkare och verksamhetschef

NYHETER

2017-02-07 | Pressmeddelande: 1 miljon användare av e-tjänsten Journalen

Nu har 1 miljon personer loggat in i Ineras e-tjänst Journalen och läst sin journal.

2017-02-07 | Vi har backat tillbaka driftsättningen av Pascal 2.0

Pascal 2.0 driftsattes söndagen den 5 februari. Efter driftsättningen har det tyvärr dykt upp en del tekniska problem. På grund av detta har Pascal backat tillbaka till version 1.6.

2017-02-03 | Medicinska bibliotekskonferensen 24-25 april 2017

Program och inbjudan.

2017-02-02 | Driftsättning av ny sökfunktion i NPÖ

NPÖ tillmötesgår användarnas önskemål och driftsätter en ny och bättre sökfunktion.

2017-01-24 | Danmark fortsätter att inspirera

Inera ordnade den 11-12 januari ett studiebesök till Danmark med fokus på e-hälsa och digitalisering och det var för första gången en så stor grupp från Sverige deltog.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium