Säkrare vård med Vårdhandboken

Den bidrar till att patientsäkra arbetssätten eftersom alla i vårdkedjan kan använda den kvalitetssäkrade tjänsten. Det säger Karin Raninen Jansson, verksamhetssamordnare på Kompetenscentrum i Landstinget Dalarna.

Säkrare vård med Vårdhandboken

NYHETER

2015-05-29 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

Varje vecka skickar Nationell patientöversikt, NPÖ ut ett nyhetsbrev med den senaste informationen kring arbetet med en ny version, som ska vara på plats i höst.

2015-05-29 | Ny plattform för stöd och behandling via internet

Efter pilotförsök i Jönköping och Stockholm börjar nu breddinförandet av den nationella plattformen som kan användas inom många olika områden.

2015-05-29 | Den nationella flerpartstjänsten byter miljö i början av juni

De viktigaste förändringar är att det blir nya nummer för inkommande samtal över Internet, samt att det nu fungerar att ringa upp flerpartstjänsten via Skype och Lync...

2015-05-05 | Nu har vi lanserat SITHS nya verktyg för massutbyte av HCC

Nu har vi lanserat det nya verktyget som gör det möjligt att utfärda certifikat/HCC till befintliga kort till många personer samtidigt, så kallat massutbyte...

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium