Journalen har idag drygt 200 000 användare

Uppsala och Skåne var först med att erbjuda sina invånare e- tjänsten Journalen och här delar de med sig av sina erfarenheter till andra som är på gång.

Erfarenheter från Uppsala och Skåne

NYHETER

2015-03-27 | Utbildningar i Pascal ordinationsverktyg

Om du arbetar, utbildar eller ger IT support i Pascal ordinationsverktyg kan du delta i Ineras utbildningar.

2015-03-27 | Nytt från Rikshandboken i barnhälsovård

Teamarbete på barnhälsovårdscentralen är en grundläggande förutsättning för att nå helhetssyn på barnets hälsa.

2015-03-27 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

I september 2015 kommer nuvarande Nationell patientöversikt (NPÖ) att ersättas av en ny version. Nu finns samordnad information inför ny anslutning, för er som behöver.

2015-03-23 | Uppsala och Skåne var först att erbjuda e-tjänsten Journalen

Uppsala och Skåne var först med att erbjuda sina invånare e-tjänsten Journalen. De har flera råd till andra som är på gång; lyssna på patienterna och se till att det finns ett politiskt beslut i bakgrunden.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium