Inera bjuder in till nationell konferens om journalen via nätet

Hur kan vi skapa nya arbetssätt och rutiner i vården för att på bästa sätt dra nytta av den utveckling som pågår, där patienten kan blir medaktör? Kan vi hitta sätt att bättre dra nytta av varandras erfarenheter och arbeta mer enhetligt över landet? Det är ett par av de frågor vi kommer att diskutera vid konferensen den 5 november om journalen via nätet.

Program och anmälan

NYHETER

2015-09-04 | Nytt från Nationell patientövesikt, NPÖ

Projektet som arbetar med att få ut en ny version av Nationell patientöversikt, (NPÖ2) på plats är försenat. Det innebär att användare får fortsätta arbeta i nuvarande NPÖ som kommer fungera fram till byte av applikation sker.

2015-09-01 | Dags att öka takten för byten av SITHS kort och certifikat!

Det är fortfarande många kort och certifikat som måste bytas innan den 28 november. Annars kommer användare inte kunna logga in med sitt SITHS-kort...

2015-08-31 | Utbildning i spärr- och loggadministration den 16 september

Den 16 september är det dags för nästa utbildning i spärr- och loggadministration. Anmäl dig senast den 1 september...

2015-08-21 | Nytt från Nationell patientöversikt

Inera har en förhöjd beredskap kring produktionssättningen av Nationell patientöversikt 2 (NPÖ 2) och rekommenderar att man även på lokal/regional nivå har extra bevakning.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium