Inera bjuder in till nationell konferens om journalen via nätet

Hur kan vi skapa nya arbetssätt och rutiner i vården för att på bästa sätt dra nytta av den utveckling som pågår, där patienten kan blir medaktör? Kan vi hitta sätt att bättre dra nytta av varandras erfarenheter och arbeta mer enhetligt över landet? Det är ett par av de frågor vi kommer att diskutera vid konferensen den 5 november om journalen via nätet.

Program och anmälan

NYHETER

2015-08-21 | Nytt från Nationell patientöversikt

Inera har en förhöjd beredskap kring produktionssättningen av Nationell patientöversikt 2 (NPÖ 2) och rekommenderar att man även på lokal/regional nivå har extra bevakning.

2015-08-01 | Upp till 60 anslutningar i veckan till Tjänsteplattformen

Den senaste tiden har antalet anslutningar nästan fördubblats till Tjänsteplattformen.

2015-07-03 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

Under sommaren finns projektledare i tjänst på Inera som är ansvarig kontaktperson till vårdgivare i arbetet med anslutning inför Nationell patientöversikt 2.0. Vänd er till dessa vid konkreta frågor om anslutning, avvikelser, test och tidplaner.

2015-06-23 | Ineras tjänster följer eKlients livscykelplaner

Ineras vd har beslutat att Ineras nationella tjänster ska följa eKlients livscykelplaner (eKlient objekt 1). Beslutet underlättar integrationsarbetet mellan nationella och regionala/lokala tjänster.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium