Användarna ger 1177 Vårdguiden toppbetyg

I den senaste mätningen av nöjd-kund-index får 1177 Vårdguidens tjänster toppbetyg med indexvärden mellan 80-90. Allt över 74 tolkas som ”mycket nöjda användare”.

Toppresultat för 1177 Vårdguiden

NYHETER

2015-02-25 | Lördag 28/2 slutlig driftflytt av Säkerhetstjänster

Lördagen den 28 februari, med start klockan 16.00, sker de slutgiltiga aktiviteterna kring driftflytten av Säkerhetstjänster...

2015-02-24 | E-hälsoarbetet högt prioriterat hos landsting och regioner

Patienterna hamnar i kläm när information inte nås emellan vårdgivare visar inslag på Sveriges television. Johan Assarsson, VD, Inera håller med och säger, en lösning som vi arbetar med är att nå nationell patientöversikt i det egna journalsystemet.

2015-02-20 | Verktyget för SITHS massutbyte kräver viktiga förberedelser

I maj lanserar vi ett verktyg i SITHS Admin som gör det möjligt att utfärda certifikat till befintliga kort till många personer samtidigt (så kallat massutbyte). Detta verktyg kräver viktiga förberedelser…

2015-02-12 | Medicinska bibliotekskonferensen 2015–två konferenser blir en

Eiradagarna slås från och med 2015 samman med de medicinska universitetsbibliotekens konferens.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna 13 månader framåt.

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium