Inera bjuder in till nationell konferens om journalen via nätet

Hur kan vi skapa nya arbetssätt och rutiner i vården för att på bästa sätt dra nytta av den utveckling som pågår, där patienten kan blir medaktör? Kan vi hitta sätt
att bättre dra nytta av varandras erfarenheter och arbeta mer enhetligt över landet? Det är ett par av de frågor vi kommer att diskutera vid konferensen
den 5 november om journalen via nätet.

Program och anmälan

NYHETER

2015-07-03 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

Under sommaren finns projektledare i tjänst på Inera som är ansvarig kontaktperson till vårdgivare i arbetet med anslutning inför Nationell patientöversikt 2.0. Vänd er till dessa vid konkreta frågor om anslutning, avvikelser, test och tidplaner.

2015-06-23 | Ineras tjänster följer eKlients livscykelplaner

Ineras vd har beslutat att Ineras nationella tjänster ska följa eKlients livscykelplaner (eKlient objekt 1). Beslutet underlättar integrationsarbetet mellan nationella och regionala/lokala tjänster.

2015-06-18 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

Arbetet med att ansluta inför ny version av Nationell patientöversikt pågår över sommaren. Vårdgivare påminns om att färdigställa förstudie och skicka in blanketter för anslutning till testmiljö.

2015-06-12 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

Tidplanen för att få anslutningar på plats inför ny version av NPÖ till 15 september är snäv och på Inera kommer arbetet med NPÖ prioriteras under hela sommaren och bemanning finnas på plats.

Planeringskalender

Planerade förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer

Planeringskalendern


Mötestider

Mötestider för Ineras styrelse, presidium och beredningsgrupp, ledningsnätverk och programråd.
Kalendarium