Till navigering

Privata vårdföretag

Landstingssamarbetet Eira är ett bibliotekskonsortium som förhandlar och tecknar licensavtal för e-tidskrifter och andra e-resurser, för landstingens/regionernas vårdpersonal.

Samtliga landsting och regioner är medlemmar i Eira.

Licensvtalen ger all landstingsfinansierad vårdpersonal tillgång till ett basutbud av ca. 2 100 vetenskapliga tidskrifter och Cochrane Library samt den medicinska söktjänsten ClinicalKey

Avtalen ger även privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av landstingen, rätt till åtkomst av innehållet.

Tillgång till e-resurser

  • Befinner du dig innanför landstingsnätet kommer du åt alla e-resurser via sjukhusbiblioteket på intranätet. Kontakta ditt sjukhusbibliotek vid frågor.
  • Befinner du dig utanför landstingets nätverk krävs en inloggning. Kontakta ditt sjukhusbibliotek vid frågor.

För vårdföretag som inte har anknytning till ett specifikt landsting finns det möjlighet att ansöka om inloggning till http://www.eiradiscovery.se/ Observera att endast de delar av verksamheten som är landstingsfinansierad, omfattas av licensavtalen!

Läs mer:

Vid frågor, kontakta ditt sjukhusbibliotek eller eira@inera.se.