Till navigering

Privata vårdföretag

Landstingssamarbetet Eira är ett bibliotekskonsortium som förhandlar och tecknar licensavtal för e-tidskrifter och andra e-resurser, för landstingens/regionernas vårdpersonal.

Samtliga landsting och regioner är medlemmar i Eira.

Licensvtalen ger all landstingsfinansierad vårdpersonal tillgång till ett basutbud av vetenskapliga tidskrifter, ca. 1 600 stycken och Cochrane Library.

Avtalen ger även privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av landstingen, rätt till åtkomst av innehållet.

Läs mer:

Tillgång till e-resurser

Hur du och dina kollegor kommer åt fulltextartiklar varierar mellan olika landsting. Det beror också på om företaget befinner sig innanför eller utanför landstingets nätverk. Prova via denna länk till tidskriften New England Journal of Medicine. Om det står Welcome Guest i övre högra hörnet, befinner du dig utanför landstingets nätverk.

  • Befinner du dig innanför landstingsnätet kommer du åt alla e-resurser via sjukhusbiblioteket på intranätet. Kontakta ditt sjukhusbibliotek vid frågor.
  • Befinner du dig utanför landstingets nätverk krävs en inloggning, antingen via respektive bibliotekssida eller via www.eiradiscovery.se.

Eira discovery är ett e-bibliotek som inte är knutet till ett visst landsting/sjukhusbibliotek. Det administreras av Eiras kansli och du ansöker om inloggning här eller på sidan www.eiradiscovery.se/ Eira Proxive 

Observera att endast de delar av verksamheten som är landstingsfinansierad, omfattas av licensavtalen!

Läs mer:

Vid frågor, kontakta ditt sjukhusbibliotek eller eira@inera.se.