Utvecklingsförslag under beredning

Sammanhållen planering på 1177.se - digitalt stöd till patientkontrakt

Patienter med kronisk sjukdom, många vårdkontakter eller komplexa behov riskerar idag att falla mellan stolarna och utlämnas till att få hålla ihop sin egen vård.

Många patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktiga i sin vård och omsorg. Dessutom saknar patienterna överblick över inplanerade vårdinsatser. Detta skapar en otrygghet hos patienterna och en ineffektivitet i vård och omsorg.

Begreppet patientkontrakt är centralt inom realiseringen av strategin för en god och nära vård. Patientkontraktet är en sammanhållen plan över planerade vårdinsatser. Den sammanhållna planen ska exempelvis innehålla uppgifter som kontaktuppgifter till berörda vård- och omsorgskontakter, gällande vårdplaner och överenskommelser, egenvårdsråd, läkemedel och andra behandlingar samt bokade tider. Den sammanhållna planen ska stödja både patienten, närstående samt medarbetare i vård och omsorg, som i dagsläget inte heller har möjlighet till överblick.

Inera har gjort förstudier inom ramen för konceptet sammanhållen planering. Under våren 2021 genomfördes ett mindre pilotförsök i att realisera ett första steg mot att erbjuda patienter bättre stöd i linje med konceptet. Samtliga dessa förstudier och piloter har visat på stora behov och stora möjligheter i att realisera konceptet Sammanhållen planering på 1177.se.

Status i beredningen

Under våren 2022 skickade Inera ut en intresseanmälan för ett genomförande av konceptet för Sammanhållen planering på 1177.se. Utifrån ett positivt resultat av intresseanmälan påbörjas nu ett arbete med att ta fram en avsiktsförklaring för en första etapp av det föreslagna arbetet. Avsiktsförklaringen kommer att utarbetas tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från regioner, SKR och eventuellt också kommuner.

Här kan du ta del av förstudien.

Idégivare: Förstudier har genomförts på initiativ av SKR samordnat med uppdraget kring Patientkontrakt

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan