Utvecklingsförslag under beredning

Förenklat utfärdande av SITHS e-ID

Det har tagits fram ett förslag på en förenklad utgivningsprocess för identifieringstjänst SITHS.

Förslaget är att införliva den förenklade utgivningsprocessen som ett nytt flöde i den eID-portal som nu är under utveckling utöver redan existerande utgivningsflöden. Den förenklade processen är avstämd och förankrad med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Status i beredningen

Utifrån positivt resultat av intresseanmälan har Inera beslutat att gå vidare och skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna. Tidpunkten för utskick är inte fastställt ännu.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av SITHS

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster

Till toppen av sidan