Pågående utvecklingsförslag

Vidareutveckling Ineras underskriftstjänst

Förslaget handlar om att vidareutveckla Ineras underskriftstjänst som en fristående tjänst med stöd för fler e-legitimationer, till exempel Bank-id och Freja e-id.

Flera regioner har lyft ett behov till Ineras förvaltning gällande utveckling av Underskriftstjänsten.

Verksamheterna har ofta ett behov av underskrift av personer utanför den egna organisationen, med andra e-legitimationer än SITHS eID.

Till toppen av sidan