Pågående utvecklingsförslag

Vidareutveckling av Ineras statistiktjänst

Inera har en statistiktjänst som samlar in och visar hur regionerna och deras invånare använder Ineras tjänster. Flera regioner har uttalat behov av att få tillgång till den data som ligger till grund för statistiken, för att själva kunna göra djupare analyser. Inera har skickat ut en avsiktsförklaring till regionerna som avser vidareutveckling av Statistiktjänsten.

Inera har en statistiktjänst som samlar in och visar hur regionerna och deras invånare använder Ineras tjänster. Flera regioner har uttalat behov av att kunna göra djupare analyser och behöver därför få tillgång den data som idag finns hos Inera. Möjlighet att hämta data från organisationsstatistiken och koppla ihop med andra källor skulle förbättra analyser och utvärderingar.

Status i beredningen

Inera har skickat ut en avsiktsförklaring till regionerna som avser utveckling och drift av en lösning som gör att de regioner som så önskar varje natt kan få data skickad från Inera. Den data som skickas visar hur Ineras tjänster använts av invånarna i regionen samt av regionen själv. Sista svarsdag för avsiktsförklaringen är den 11 oktober.

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef, Infrastruktur och arkitektur

 

Till toppen av sidan