Pågående utvecklingsförslag

Utvidgning av underskriftstjänsten

Förslaget handlar om att vidareutveckla Ineras underskriftstjänst som en fristående tjänst med stöd för fler e-legitimationer, till exempel Bank-id och Freja e-id.

Flera regioner har lyft ett behov till Ineras förvaltning gällande utveckling av Underskriftstjänsten.

Verksamheterna har ofta ett behov av underskrift av personer utanför den egna organisationen, med andra e-legitimationer än SITHS eID.

Status i beredningen

Inera har skickat ut en avsiktsförklaring till regionerna. Sista svarsdag är 28 oktober.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av Underskriftstjänsten

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster

Till toppen av sidan