Pågående utvecklingsförslag

Utökat antal beslutsstöd i Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

Alla regioner har tillgång till Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil. Genom omvärldsbevakning och i dialog med regioner, kommuner och leverantörer har Inera identifierat ett antal beslutsstöd som föreslås ingå i Sil.

Inera har skickat ut en intresseanmälan till regionerna som avser utökat antal beslutsstöd i Sil. Förfrågan gäller följande beslutsstöd:

  • Janusmed riskprofil
  • Blandbarhetsdatabasen
  • Krossningsdatabas
  • Doseringsschema för vacciner (tidigare en del av Svevac)
  • Satsnummer för vacciner (tidigare en del av Svevac)

Status i beredningen

Intresseanmälan har skickats till regionerna och sista svarsdag är den 30 augusti.

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Infrastruktur och arkitektur

Till toppen av sidan