Pågående utvecklingsförslag

Terminologitjänst

Våren 2019 skickades en avsiktsförklaring om Terminologitjänst ut. Regionerna beslöt att avvakta med att gå vidare eftersom man bland annat ansåg att nyttan inte var tillräckligt tydligt beskriven och att förutsättningar för en aktiv innehållsförvaltning inte fanns på plats.

Sedan dess har en behovsinventering genomförts som tydliggör vilka behov som en terminologitjänst ska möta och vilka arkitekturella krav tjänsten behöver förhålla sig till. Utöver detta har även arbete med processer och regler för förvaltning påbörjats.

Status i beredningen

Inera har skickat ut en ny avsiktsförklaring till regionerna som omfattar framtagandet av en tjänst med tillhörande förvaltning som motsvarar de behov som beskrivs i behovsinventeringen. Sista svarsdag är 21 september.

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef, Infrastruktur och arkitektur

Till toppen av sidan