Pågående utvecklingsförslag

Självbetjäning av hjälpmedel via 1177

För att möta det ökade flödet av patienter behövs stöd för självbetjäning inom hjälpmedelsområdet. Det behövs ny funktionalitet för att patienterna ska kunna beställa, göra felanmälningar och även följa upp sina ärenden på ett enkelt och smidigt sätt.

Förslaget handlar dels om beställning av reservdelar till medicinskt behandlingshjälpmedel, dels felanmälan av förskrivna hjälpmedel. Detta sker idag via telefon, mejl och besök. Det tar cirka 70 timmar per månad att hantera dessa ärenden i en region av Västmanlands storlek. Större regioner kan spara ännu mer tid. Det finns ett stort behov att effektivisera och digitalisera processer för att kunna klara det ökade patientflödet samt erbjuda en modern och patientsäker tjänst.

Status i beredningen

En initial analys har genomförts samordnat med det ärende som gäller ett eventuellt övertagande av tjänst från Västra Götalandsregionen för beställning av läkemedelsnära produkter. Syftet var att undersöka om den tjänsten även kan omfatta dessa behov. Analysen visar att behovet av självbetjäning av reservdelar till medicinska behandlingshjälpmedel troligen kan täckas av den tjänst som VGR idag ansvarar för och som föreslås bli nationell. Behovet av felanmälningar av förskrivna hjälpmedel behöver utredas ytterligare.

Ansvarig: Carl-Gunnar Höglund, sektionschef 1177

Till toppen av sidan