Pågående utvecklingsförslag

Säkerställa barn och ungas rätt till information

Behov har lyfts av en samlad plats för riktad information kring vård och hälsa för barn och unga.

Barn och unga har rätt till anpassad information utifrån till exempel ålder, mognad och språk. Det finns idag flera goda initiativ såsom umo.se och bup.se. Men det saknas en bredare plattform som kan ge information om vård och hälsa på barn och ungas egna villkor, samt vara enkelt tillgänglig med kvalitetssäkrad information.

Det pågår flera initiativ i regionerna där man ser en stor nytta med att satsningen görs gemensamt nationellt.

Status i beredningen

I ett första steg kommer Inera, i dialog med samtliga regioner, ta fram en nulägesbeskrivning samt sondera intresse för en gemensam satsning. Detta kommer att ske genom ett dialogmöte den 27 oktober 2022. Inbjudan till dialogmötet går ut via Ineras programråd. 

Idégivare: Västra Götalandsregionen

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan