Pågående utvecklingsförslag

Övertagande av SBAR-app

Inera har fått en förfrågan om att överta utveckling och förvaltning av SBAR-appen, som är ett rapporteringsstöd inom kommunal hälso- och sjukvård.

SBAR-appen förvaltas idag av Halmstads kommun, men används i 180 kommuner runt om i landet. SBAR-appen är ett rapporteringsstöd som hjälper personal inom kommunal hälso- och sjukvård att rapportera till legitimerad vårdpersonal, oftast till sjuksköterskor. Appen hjälper till att renodla informationen vid rapportering, vilket minskar risken för missförstånd. SBAR-appen fungerar både i akuta och icke akuta situationer och bygger på kommunikationsmodellen SBAR.

Till toppen av sidan