Pågående utvecklingsförslag

Ny ombudstjänst 1177

Det finns behov av utveckling av en ny ombudstjänst så att ombudshantering fungerar likvärdigt i hela 1177.se.

På 1177.se finns i dagsläget två ombudstjänster som fungerar på olika sätt. Under 2022 genomför Inera en förstudie i syfte att se över de regelverk som gäller för åldersgränser och vårdnadshavares tillgång till barns information och e-tjänster. En utveckling måste göras så att ombudstjänsten stödjer det kommande regelverket för åldersgränser och så att ombudshantering fungerar likvärdigt i hela 1177.se. Utveckling måste också göras inför en kommande lagförändring som träder i kraft den 1 januari 2023, och som kommer att stödja användningen av vuxna ombud för andra vuxna. Utveckling av en helt ny ombudstjänst förutsätter också en omfattande anpassning av de inloggade tjänsterna i 1177.se samt av de regionala tjänster som är anslutna till Ineras ombudstjänst. 

Status i beredningen

Inera har skickat ut en intresseanmälan till regionerna gällande ny ombudstjänst 1177. Sista svarsdag var 30 september 2022.

Idégivare: Initierat av Inera, affärsområde 1177 och kunskapstjänster

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan