Myndighetsrapportering

En majoritet av Sveriges kommuner önskar en tjänst som förenklar och effektiviserar den löpande inrapporteringen av statistik till landets myndigheter.

Kommuner rapporterar in en mängd statistiska värden med jämna mellanrum till landets myndigheter. Inrapporteringen sker ofta manuellt och överlappande. Framförallt mindre kommuner upplever denna inrapportering som en betydande arbetsbelastning då arbetsinsatsen är nästan densamma i små som i stora kommuner med fler medarbetare. 

När Inera hösten 2018 intervjuade kommuner, efterfrågade sex av sju en tjänst som förenklar denna inrapportering. Behovet har också vuxit i takt med myndigheternas ökade krav på bredare och mer frekvent inrapportering.

Status i beredningen

En förstudie pågår som ska resultera i en rapport som beskriver hur framtida löpande inrapportering av statistik till landets myndigheter kan se ut. Syftet är framför allt att minska kommunernas arbetsbörda. Rapporten ska  vara klar i september 2020 och ska även ge förslag på var Inera ska koncentrera sin insats. Mer information finns här.

Ansvarig: Patrik Gertsson, avdelningschef Projekt och utveckling, Inera

Till toppen av sidan