Pågående utvecklingsförslag

Kvinnohälsa på 1177.se – förstärkt information och översättningar

Utifrån statlig satsning inom området kvinnohälsa finns förslag att förbättra information på 1177.se

Staten har gjort en satsning inom området kvinnohälsa. SKR och regionerna har fått medel till satsningen och det finns förslag att använda en del av medlen till att förbättra informationen på 1177.se inom området graviditet, förlossning och tiden efter.

SKR gör under hösten en förstudie som ska ge svar på om det behöver tas fram mer innehåll för att stärka upp området och till vilka språk det i så fall behöver översättas. Det kan även finnas behov av att översätta redan befintligt innehåll.

Status i beredningen

Inera avvaktar resultatet av förstudien. Det finns medel inom satsningen för produktion och översättningar om regionerna vill gå vidare med resultatet från förstudien. Finansiering av kommande förvaltningen sker via en avsiktsförklaring till regionerna.  

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177

Till toppen av sidan