Kommunerna i 1177 Vårdguiden

Inera tar fram ett beslutsunderlag för kommuner om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till socialtjänst och all hälso- och sjukvård.

1177 Vårdguiden är ett väl inarbetat koncept med tjänster i flera kanaler, som används av många miljoner invånare varje månad. Vid flera kommunbesök och i workshops med bland annat kommunernas socialchefer framhålls 1177 Vårdguiden som en intressant kanal även för kommunernas uppdrag inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Uppdraget innebär att ta fram rekommendationer för fortsatt arbete i form av ett beslutsunderlag för kommuner, inklusive en målbild, med avsikt att i första hand få till stånd ett inriktningsbeslut från kommuner om 1177 Vårdguiden. Beslutsunderlaget omfattar en beskrivning av förutsättningar och en inledande handlingsplan.

Status i beredningen

Inera utreder om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till socialtjänst och all hälso- och sjukvård. Utredningen ska resultera i ett beslutsunderlag som kommunerna ska ta ställning till. Mer information finns här. 

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177, Inera.

Till toppen av sidan