Identitet och åtkomst i kommuner

Inera behöver hjälpa kommunerna i deras ambition att uppnå en bättre och effektivare identitet- och åtkomsthantering.

Området Identitet och åtkomst, eller IAM, Identity Access Management, är idag ett väl inarbetat koncept. Användare av olika it-system behöver få tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. För det krävs lösningar som hanterar användares identiteter och behörighetsstyrande egenskaper. Inera erbjuder idag en referensarkitektur för området

Hittills har referensarkitekturen för IAM använts framförallt inom vård och omsorg. Inera behöver nu förstå hur vi kan hjälpa kommunerna i deras ambition att uppnå en bättre och effektivare identitet- och åtkomsthantering.

Status i beredningen

Inera har genomfört en fördjupad analys i syfte att utarbeta en övergripande strategi, inklusive behovsanalys, nulägesbeskrivning, målbild och strategi avseende identitet och åtkomsthantering inom kommunerna. Arbetet är nu klart och mer information finns här. Dialog kring fortsättning och nästa steg pågår. 

Ansvarig: Patrik Gertsson, avdelningschef Projekt och utveckling, Inera

Till toppen av sidan