Pågående utvecklingsförslag

Identitet och åtkomst för RPA, robotar

Robotic Process Automation, RPA, används allt mer i kommuner och regioner. Därför finns ett ökande behov att etablera rutiner eller tekniska lösningar för att kunna hantera säkra inloggningar för RPA.

Robotic Process Automation, RPA, är en lösningsteknik som har börjat användas brett både i kommuner och i regioner. Den har potential att spara stora pengar, samtidigt som den tar bort enahanda arbetsuppgifter. RPA är ett program som utformas för att agera som människor normalt gör då de arbetar i ett systems användargränssnitt. Identitet- och åtkomsthanteringen upplevs ofta som ett problem i samband med att RPA etableras. Det finns inga etablerade rutiner eller tekniska lösningar för att kunna hantera säkra inloggningar för RPA på ett säkert sätt. Följden blir att det antingen etableras en osäker lokal lösning, eller att införandet hindras helt genom att roboten inte kan få de förutsättningar som behövs för att agera i systemet.

Status i beredningen

Tidigare i år skickade Inera ut en intresseanmälan till regionerna som avser en utveckling av den befintliga säkerhetsinfrastrukturen för vård och omsorg, specifikt tjänsterna HSA och SITHS, för att kunna erbjuda identitet och åtkomststyrning för robotar. Merparten av regionerna accepterade intresseanmälan. Nästa steg är att skicka ut en avsiktsförklaring som är under framtagning. Förslaget baseras på en tidigare genomförd utredning.

Ansvarig: Dan Bergvall, sektionschef Infrastruktur, Inera

Till toppen av sidan