Pågående utvecklingsförslag

Hitta och jämför hjälpmedel på 1177.se

Det finns behov av funktionalitet som gör det möjligt för invånare att ta del av information om och jämföra olika hjälpmedel på 1177.se

Förslaget avser möjligheten att kunna tillhandahålla funktionalitet på 1177.se respektive i Hjälpmedelstjänsten för att göra information om hjälpmedel tillgänglig för invånare. Det är ett krav enligt Patientlagen och efterfrågat av flera regioner. Detta har tidigare funnits i Hjälpmedelstjänsten och på 1177.se under Tema Hjälpmedel, men prioriterades bort 2018 i leveransen av den nya Hjälpmedelstjänsten respektive i migreringen till ny plattform för 1177.se.

Status i beredningen

Inera har skickat ut en avsiktsförklaring till regionerna gällande Hitta och jämför hjälpmedel på 1177.se. 

Sista svarsdag var 31 mars. Några regioner har begärt förlängd svarstid.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av Hjälpmedeltjänsten samt 1177.se

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Informationsmöte om avsiktsförklaringarna inom hjälpmedelsområdet

Här kan du ta del av en inspelning av informationsmötet den 8 mars 2022 och tillhörande presentationsbilder samt frågor och svar från informationsmötena 8 februari och 8 mars. 

Till toppen av sidan