Pågående utvecklingsförslag

Förvaltning av system för nationellt kliniskt remittentstöd

Utifrån ny lagstiftning finns det behov av ett nationellt kunskapsstöd vid remisser för undersökning med joniserande strålning. Inera har fått en förfrågan om att förvalta IT-delen av ett system som avses upphandlas.

Enligt krav från Sveriges Strålsäkerhetsmyndighet, SSM, ska samtliga regioner ska ha infört ett system för remittentstöd vid remiss för undersökning med joniserande strålning. Systemet är tänkt att integreras i befintliga och kommande nya journalsystem.

Piloter har genomförts med ett av de system som finns på marknaden. Samtliga regioner har visat intresse för att gemensamt samarbeta kring upphandling, anpassning av systemet för svenska förhållanden, implementering samt förvaltning.

Förfrågan avser om Inera kan förvalta IT-delen av det kunskapsstöd som avses att upphandlas.

Status i beredningen

Samtliga regioner kommer gemensamt upphandla ett system för remittentstöd. Adda är ansvarig och kommer genomföra en förstudie som ska resultera i underlag för RFI. Inera kommer samverka med Adda och bidra i förstudiearbetet.

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Infrastruktur och arkitektur

Till toppen av sidan