Pågående utvecklingsförslag

Förenklat utfärdande av SITHS e-ID

Det har tagits fram ett förslag på en förenklad utgivningsprocess för identifieringstjänst SITHS.

Förslaget är att införliva den förenklade utgivningsprocessen som ett nytt flöde i den eID-portal som nu är under utveckling utöver redan existerande utgivningsflöden. Den förenklade processen är avstämd och förankrad med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Status i beredningen

Inera har skickat ut en intresseanmälan till regionerna som avser implementation av nya förenklade processer för att utfärda SITHS eID, så att fler verksamheter ska kunna använda säker identifiering på tillitsnivå 3. Utöver detta undersöker Inera intresset för en centralt bemannad vidimeringstjänst med hög tillgänglighet, som ett stöd vid utfärdandet av SITHS eID.

Sista svarsdag var 21 juni.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av SITHS

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster

Till toppen av sidan