Pågående utvecklingsförslag

Förenklad utgivning av SITHS, ”Distansutgivning”

Det har tagits fram ett förslag på en förenklad utgivningsprocess för identifieringstjänst SITHS.

Förslaget är att införliva den förenklade utgivningsprocessen som ett nytt flöde i den eID-portal som nu är under utveckling utöver redan existerande utgivningsflöden. Den förenklade processen är avstämd och förankrad med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Status i beredningen

Förankring av förslaget pågår i olika forum som till exempel Ineras programråd, regionernas arkitekturråd samt med regionernas IT-direktörer. Planen är att senare förankra intresse via en intresseanmälan.

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Infrastruktur och arkitektur

Till toppen av sidan