Pågående utvecklingsförslag

E-legitimation med utländskt medborgarskap

Inera har ett ärende under beredning som handlar om att kunna utfärda SITHS eID till personer som saknar svenskt personnummer och folkbokföringsadress.

I regioner och kommuners verksamheter finns det anställda som saknar svenskt personnummer och som har behov av att kunna identifiera sig med ett SITHS eID som uppfyller kraven på tillitsnivå 3 enligt DIGG:s regelverk samt krav från bland annat E-hälsomyndigheten.

Idag har SITHS dispens från E-hälsomyndigheten och behöver ta fram en ny utgivningsprocess som uppfyller kompletteringen i DIGG:s regelverk som de benämner ” E-legitimation till icke-bofasta”.

Status i beredningen

Utredning och analys pågår. Inera avser att skicka ut en avsiktsförklaring till regionerna i början av 2023.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av SITHS

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster.

Till toppen av sidan