Pågående utvecklingsförslag

Övertagande av digitalt ärendehanteringssystem för smittspårning covid-19

Inera har fått en förfrågan från regionerna om att erbjuda digitalt stöd för smittspårning som en nationell tjänst.

Folkhälsomyndigheten tagit initiativ till att samordna införandet av ett digitalt system för smittspårning av covid-19 i regioner med stöd av Region Värmland. För närvarande deltar 11 regioner i ett samverkansprojekt tillsammans med Folkhälsomyndigheten, men i stort sett alla regioner har visat intresse för systemet. 

Inom samordningsuppdraget har en behovsanalys tagits fram med syfte att peka ut långsiktiga behov av förvaltning och utveckling av det digitala ärendehanteringssystemet.

Vilken aktör som regionerna anser ska svara för den nationella samordningen varierar något, men en önskvärd lösning som flera pekar på är att systemet ägs och förvaltas nationellt av Inera.

Till toppen av sidan