Pågående utvecklingsförslag

Övertagande av digitalt ärendehanteringssystem för smittspårning covid-19

Inera har fått en förfrågan från regionerna om att erbjuda digitalt stöd för smittspårning som en nationell tjänst.

Folkhälsomyndigheten tagit initiativ till att samordna införandet av ett digitalt system för smittspårning av covid-19 i regioner med stöd av Region Värmland. För närvarande deltar 11 regioner i ett samverkansprojekt tillsammans med Folkhälsomyndigheten, men i stort sett alla regioner har visat intresse för systemet. 

Inom samordningsuppdraget har en behovsanalys tagits fram med syfte att peka ut långsiktiga behov av förvaltning och utveckling av det digitala ärendehanteringssystemet.

Vilken aktör som regionerna anser ska svara för den nationella samordningen varierar något, men en önskvärd lösning som flera pekar på är att systemet ägs och förvaltas nationellt av Inera.

Status i beredningen

Inera har tidigare skickat ut en avsiktsförklaring om övertagande av en smittspårningstjänst från Region Värmland. Då intresset från regionerna för den föreslagna lösningen är lågt har Inera valt att inte gå vidare med övertagandet.

Planen är istället att skicka ut en ny intresseanmälan under 2023, som gäller en nationell smittspårningstjänst som kan hantera flera olika smittor. Om regionerna tackar ja till intresseanmälan kommer Inera att, i samverkan med regionerna och Folkhälsomyndigheten, genomföra en förstudie kring krav och förutsättningar för en sådan tjänst. Avsikten är att arbetet ska leda till en avsiktsförklaring, som regionerna får ta ställning till i nästa steg, inför en eventuell realisering.

Idégivare: Region Värmland tillsammans med ytterligare tio regioner

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan