Pågående utvecklingsförslag

Digitalt stöd för Riktade hälsosamtal

Det finns ett behov av en nationell tjänst som stödjer regionerna i genomförande av så kallade Riktade hälsosamtal.

Riktade hälsosamtal är en metod för att uppmärksamma invånare på levnadsvanornas betydelse för att förebygga och behandla sjukdomar. Region Jönköping har utvecklat ett digitalt stöd för Riktade hälsosamtal och flera regioner har visat intresse och har samma behov. Frågan är nu lyft till Inera om att utveckla och erbjuda en nationell tjänst för Riktade hälsosamt för både vuxna och elever.

Status i beredningen

Inera har genomfört en initial analys och planerar att skicka ut en intresseanmälan till regionerna.

Idégivare: Region Jönköping

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

 

Till toppen av sidan