Pågående utvecklingsförslag

Beslutsstöd ViSam

Det här förslaget avser utveckling av en nationell webblösning för det evidensbaserade beslutsstödet ViSam. Beslutsstödet riktar sig till sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård, och används redan idag i pappersformat och som mobilapp.

ViSam, som står för vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell, är en modell som Region Örebro har arbetat fram för att förbättra samverkan mellan legitimerad personal hos olika huvudmän. ViSam-modellen består av tre olika samverkansprocesser:

  • beslutsstöd vid bedömning
  • samordnad individuell planering (SIP)
  • säker utskrivning.

ViSam beslutsstöd används vid processteget bedömning.

ViSam beslutsstöd används redan idag i kommunal hälso- och sjukvård och är en beprövad och spridd metod för medicinsk bedömning. Stödet finns i pappersformat och som mobilapp.

Behov av en nationell lösning har lyfts till Inera, som har genomfört en förstudie. Utifrån resultatet av förstudien är nu förslaget att utveckla en webblösning som kan användas på mobiltelefon, surfplatta och dator för att rapportera patientstatus vid försämrat hälsotillstånd. Webblösningen ska kunna användas av legitimerad personal som arbetar under olika huvudmän, i första hand inom kommunal och regional hälso- och sjukvård. Lösningen ska öka patientsäkerheten och minska dubbelarbetet vid dokumentation.

Status i beredningen

Inera kommer under hösten 2022 skicka ett erbjudande till kommuner och regioner. Till regionerna sker det i form av en avsiktsförklaring.

Idégivare: Initiativet är lyft av tre regioner med tillhörande kommunförbund – Örebro, Skåne och Västra Götaland.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan