Avrop av diabetes-, stomi-, inkontinens-, trakeostomi- och nutritionsprodukter via 1177

Inera har fått en förfrågan att ta över ansvaret för webbapplikationen för avrop av diabetes-, stomi-, inkontinens-, trakeostomi- och nutritionsprodukter via 1177 Vårdguiden.

Västra Götalandsregionen har utvecklat en webbapplikation för avrop av diabetes-, stomi-, inkontinens-, trakeostomi- och nutritionsprodukter via 1177 Vårdguiden. Webbapplikationen är byggd som en virtuell portal till 1177 Vårdguiden och driftas idag av Inera och supporteras och vidareutvecklas av Västra Götalandsregionen. Webbapplikationen hämtar data om den inloggade patientens ordinationer från det aktuella regionens källsystem och visar upp dessa för patienten. Patienten kan sedan avropa och beställa hem de produkter som patienten behöver och en beställning skickas tillbaka till källsystemet. Beroende på de val som regionen ger patienten kan produkterna skickas till utlämningsställe eller hem till patienten.

Webbapplikationen används idag av Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Stockholm och Region Jönköpings län. Fler regioner har också visat intresse för tjänsten.

En förfrågan har kommit till Inera om att ta över ansvaret för webbapplikationen. 

Status i beredningen

Inera tycker att förslaget är intressant och kommer att genomföra en fördjupad analys för att undersöka möjligheterna att nationalisera webbtjänsten. En första analys har tidigare gjorts som behöver kompletteras och detaljeras. Analysen kommer även undersöka möjligheterna till vidareutveckling av tjänsten utifrån ett annat ärende som kommit in till Inera från hjälpmedelsverksamheterna, och som pekar på behovet att låta invånare göra felanmälningar av hjälpmedel och beställa reservdelar till hjälpmedel via 1177.se. 

Ansvarig: Carl-Gunnar Höglund, sektionschef, affärsområde 1177, Inera