Pågående utvecklingsförslag

Övertagande och vidareutveckling av regional tjänst inom hjälpmedelsområdet

Inera har fått en förfrågan att ta över ansvaret för en regional tjänst för beställning av förbrukningsprodukter. Det har även lyfts behov av att vidareutveckla tjänsten för utökad användning.

Västra Götalandsregionen har utvecklat en webbapplikation för beställning av förskrivningsbara förbrukningsprodukter via 1177.se. I nuläget kan tjänsten användas för beställning av diabetes-, stomi-, inkontinens-, trakeostomi- och nutritionsprodukter. Webbapplikationen är byggd som en virtuell portal till 1177 Vårdguiden och driftas idag av Inera och supporteras och vidareutvecklas av Västra Götalandsregionen. Webbapplikationen hämtar data om den inloggade patientens ordinationer från det aktuella regionens källsystem och visar upp dessa för patienten. Patienten kan sedan beställa hem de produkter som patienten behöver. Beroende på de val som regionen ger patienten kan produkterna skickas till utlämningsställe eller hem till patienten.

En förfrågan har kommit till Inera om att ta över ansvaret för webbapplikationen. 

Inera har även fått en förfrågan som visar på behov av funktionalitet för att dels beställa förskrivningsbara medicinska behandlingshjälpmedel, dels möjlighet att felanmäla/reklamera förskrivning hjälpmedel via 1177. Behovet har lyfts av Region Västmanland samt ytterligare medlemmar i SKRs hjälpmedelschefsnätverk (Region Sörmland, Region Gotland, Region Gävleborg och Malmö stad). 

Inspelning från informationsmötet om avsiktsförklaringar inom hjälpmedelsområdet den 8 mars 2022.

Till toppen av sidan