Avslutade utvecklingsförslag

Vidareutveckling av Ineras statistiktjänst

Inera har en statistiktjänst som samlar in och visar hur regionerna och deras invånare använder Ineras tjänster. Flera regioner har uttalat behov av att få tillgång till den data som ligger till grund för statistiken, för att själva kunna göra djupare analyser. Inera har skickat ut en avsiktsförklaring till regionerna som avser vidareutveckling av Statistiktjänsten.

Inera har en statistiktjänst som samlar in och visar hur regionerna och deras invånare använder Ineras tjänster. Flera regioner har uttalat behov av att kunna göra djupare analyser och behöver därför få tillgång den data som idag finns hos Inera. Möjlighet att hämta data från organisationsstatistiken och koppla ihop med andra källor skulle förbättra analyser och utvärderingar.

Status i beredningen

Utifrån positiv svar på avsiktsförklaringen till regionerna kommer Inera starta vidareutveckling av statistiktjänsten.

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef, Infrastruktur och arkitektur

 

Till toppen av sidan