Tjänst för statistik

Bland regionerna finns ett behov att kunna se och analysera hela eller delar av den egna organisationens användande av Ineras tjänster. Inera kommer därför att vidareutveckla sin nuvarande statistiklösning.

Flertalet regioner har uttalat behov av att på ett bättre sätt kunna se och analysera hela eller delar av den egna organisationens användande av Ineras tjänster. Av speciellt intresse är användandet av alla de tjänster som finns inom 1177 Vårdguiden och hur detta användande utvecklas över tid. 

För att möta detta behov tänker Inera utveckla en tjänst som erbjuder en sammanhållen bild av en organisations eller delorganisations användande av Ineras tjänster och hur detta användande förändras över tid. Till skillnad mot idag, då information presenteras per tjänst (Ineras tjänster), presenteras information utifrån vald organisation. Statistiktjänsten ska nås via inera.se, där den kommer att ligga öppen för alla. Inera kommer att, i samarbete med regionerna, utveckla sin nuvarande statistiklösning, så att mer av den information som redan samlas in från Ineras olika tjänsterna görs tillgänglig. Inom ramarna för projektet utför Inera ett förberedande arbetet för att göra dataexport från Ineras statistiklösning tillgänglig.

Status i beredningen

Inera har skickat ut en avsiktsförklaring. Tillräckligt många regioner tackade ja och utvecklingen av statistiktjänsten kommer nu att startas. 

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Infrastruktur och arkitektur, Inera

Till toppen av sidan