Utvecklad meddelandefunktion för kommunikation mellan patient och vårdpersonal

Allt fler patienter skriver meddelanden till vården via 1177.se. Därför ökar behovet att kunna arbeta med elektronisk kommunikation med patienten, integrerat i det ordinarie verksamhetssystemet.

Allt fler patienter skriver meddelanden till vården via 1177.se, i takt med att allt fler mottagningar erbjuder den möjligheten. Tyvärr innebär avsaknaden av tjänstekontrakt att integration i journalsystem inte är möjlig, vilket skapar betydande dubbelarbete för personalen i vården. Att hantera meddelanden från patienten via 1177.se tar idag mer tid än att svara på frågan per telefon eller vanliga brev.  

Det är därför angeläget att snarast utveckla meddelandefunktionen och skapa tjänstekontrakt för detta. Det ligger i linje med behoven beskrivna i ”Målbild första linjens vård” och behoven som kommer att uppstå med allt modernare journalsystem. Det är av största vikt att vården kan arbeta med elektronisk kommunikation med patienten integrerat i sitt ordinarie verksamhetssystem. 

Status i beredning

En handlingsplan och målbild för vidareutveckling och förbättring av 1177 Vårdguidens e-tjänster tas fram inom programmet Första linjens digitala vård, och prioriterad utveckling av tjänsterna kommer att hanteras i programmet. Alla utvecklingsbehov av 1177 Vårdguidens e-tjänster förs över till detta arbete.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177, Inera

Till toppen av sidan