Utökning av beslutsstöd för läkemedel i Sil

Inera har fått förfrågningar från olika regioner, kommuner och journalsystem om utökning av beslutsstöd i Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil.

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, innehåller kvalitetsgranskad och aktuell information om läkemedel från många olika källor och beslutsstöd. Sil används bland annat av läkare och andra förskrivare som beslutsstöd och för att skapa e-recept. Alla regioner har tillgång till Sil genom sina journalsystem. Förfrågningar om utökning av beslutsstöd har inkommit från olika regioner, kommuner och journalsystem. Inera arbetar därför med att se över en utökning av Sil.

Status i beredningen

Inera har sammanställt svaren från avsiktsförklaringen och kommer utöka beslutsstödet för Janusmed njurfunktion.

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Infrastruktur och arkitektur, Inera

Till toppen av sidan