Utökad samtyckestjänst

Inom sammanhållen journalföring finns en hantering av samtycke för direktåtkomst till patientuppgifter mellan vårdgivare. Behovet att kunna hantera samtycken, som en invånare ger, finns inom fler områden.

Det finns sedan ett antal år tillbaka en hantering av samtycke för direktåtkomst till patientuppgifter mellan vårdgivare inom sammanhållen journalföring. För att vårdpersonalen ska få åtkomst till patientens information hos andra vårdgivare krävs patientens samtycke. Detta har hanterats genom att samtycke lagras i ett samtyckesintyg som innehåller uppgifter inom vilken tidsperiod samtycket ska gälla, och för vilken vårdpersonal/vårdenhet som detta samtycke ska gälla. Rent praktiskt betyder det att samtyckestjänsten registrerar och lagrar information om patientens samtycke till åtkomst av sammanhållen vårddokumentation. Tjänsten kan svara ja eller nej på frågan om en patient har gett sitt samtycke till att information får lämnas ut mellan vårdgivare.

Under åren har det blivit allt tydligare att ett samtycke kan behövas även inom andra områden. Några exempel på identifierade tillämpningsområden är patientens samtycke till

  • medverkan i forskning
  • registrering i biobank
  • donation av organ och vävnader.

Utöver samtycken inom hälso- och sjukvård finns även behov av att registrera samtycken som en invånare ger inom ex socialtjänst och inom skolans verksamhet.

Status i beredningen

Inera har genomfört förstudien Utvidgad samtyckestjänst med syfte att fastställa behov, krav och legala förutsättningar för en utökad samtyckestjänst. Förstudierapporten blev klar i mars 2020.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177, Inera

Till toppen av sidan