Avslutade utvecklingsförslag

Stöd och behandling – nationell utgivning och design

Vårdgivare kan med hjälp av tjänsten Stöd och behandling erbjuda olika internetbaserade stöd- och behandlingsprogram till invånare. Programmen kan antingen vara upphandlade eller utvecklade av vårdgivaren/regionen.

Användningen av Stöd och behandling varierar stort mellan regionerna. För att öka användningen föreslås en funktion på Inera för att samordna dialog regioner emellan, samt utgöra länk mellan regioner och Inera.

Funktionen föreslås till exempel ansvara för:

  • Produktion av nationella program
  • Samordning av designnätverk
  • Samordning, stöd och utredningar kring kvalitetssäkring och delning/upphandling av program

Status i beredningen

Inera har beslutat att tillsatta en samordnande funktion i förvaltningen av Stöd och behandling. Funktionen kommer samordna dialogen mellan regioner, samt utgöra länk mellan regioner och Inera. Ärendet kan därmed avslutas i beredningen.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan