Sebra - återrapportering av biverkningar

Inera fick i uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, SKR, att utreda behov och förutsättningar samt identifiera om det är juridiskt möjligt att införa en återrapporteringsfunktion i Sebra – biverkningsrapportering.

Inera har fått i uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, SKR, att ta fram en förstudie för att identifiera vad en återrapporteringsfunktion i tjänsten Sebra – biverkningsrapportering kan innebära. Syftet är att på ett övergripande plan utreda behov och förutsättningar. I uppdraget ingår också att identifiera om det är juridiskt möjligt att införa en återrapporteringsfunktion. Tanken med återrapporteringsfunktionen är att vården ska få återkoppling på de biverkningsrapporter som skickats till Läkemedelsverket.

Förstudien ska leverera en skriftlig rapport. Förstudien omfattar inte någon färdig teknisk leverans av ny funktionalitet i Sebra.

Status i beredningen

Förstudierapporten är klar och Inera kommer inte gå vidare med förslaget, utifrån slutsatser och rekommendationer i förstudien.

Ansvarig: Ylva Andersén, sektionschef Läkemedelsnära tjänster, Inera

Till toppen av sidan