Avslutade utvecklingsförslag

Notifieringsfunktion för kvalitetsregistren

Det finns behov av en notifieringsfunktion där journalsystemen med automatik meddelar kvalitetsregistren när det finns ny patientinformation att hämta.

Med Ineras befintliga tjänst, Informationsutlämning till kvalitetsregister, kan journaluppgifter överföras automatiskt till regionala eller nationella kvalitetsregister. Detta sparar mycket tid för vårdpersonalen som slipper registrera samma information två gånger i två olika system. För att ytterligare öka automationsgraden och på så sätt än mer minska administrationen för vårdpersonalen finns behov av en generell funktion för notifiering av kvalitetsregister. Med en notifieringsfunktion skulle journalsystemen med automatik meddela kvalitetsregistret när det finns ny patientinformation att hämta.

Status i beredningen

Inera kommer att möta behovet genom utveckling av nytt tjänstekontrakt. Den nya notifieringsfunktionen är tänkt att tillföras Ineras befintliga tjänst Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster

Till toppen av sidan