Avslutade utvecklingsförslag

Laboratoriemedicin – utbyte av information blodcentraler

Sveriges blodcentraler har behov av en tjänst för att kunna dela patientinformation utanför den egna regionen. Detta för att öka patientsäkerheten vid blodtransfusioner.

För att kunna ge blodtransfusioner på ett säkert sätt krävs att patienten är blodgrupperad och att eventuella irreguljära antikroppar mot erytrocytantigen har identifierats. Det senare är många gånger en tidskrävande process och i akuta situationer, till exempel vid olycksfall får man därför förlita sig på historiska uppgifter som finns i blodcentralens it-stöd. Om någon insjuknar eller förolyckas utanför sin hemregion saknas ofta dessa viktiga uppgifter. Sveriges blodcentraler har därför ett behov av att kunna dela patientinformation utanför den egna regionen för att öka säkerheten vid blodtransfusion och förhindra onödiga fördröjningar. Önskemålet gäller en tjänst som stödjer informationsutbyte.

Status i beredningen

Inera har genomfört en första initial analys som visar att det finns juridiska hinder att genomföra förslaget. Det finns alternativa tekniska lösningar men som inte fyller behovet fullt ut. Ärendet avslutas.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177

Till toppen av sidan