Avslutade utvecklingsförslag

Kvinnohälsa på 1177.se – förstärkt information och översättningar

Utifrån statlig satsning inom området kvinnohälsa finns förslag att förbättra information på 1177.se

Staten har gjort en satsning inom området kvinnohälsa. SKR och regionerna har fått medel till satsningen och det finns förslag att använda en del av medlen till att förbättra informationen på 1177.se inom området graviditet, förlossning och tiden efter.

SKR gör under hösten en förstudie som ska ge svar på om det behöver tas fram mer innehåll för att stärka upp området och till vilka språk det i så fall behöver översättas. Det kan även finnas behov av att översätta redan befintligt innehåll.

Status i beredningen

Inera kommer under våren starta uppdrag med syfte att producera och översätta information inom området kvinnohälsa på 1177.se enligt förslag i den förstudie som SKR genomfört.  

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177

Till toppen av sidan