Klagomålshantering via 1177 Vårdguiden

Inera och SKL fick i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen stödja införandet av en enkel, enhetlig och säker klagomålsprocess via 1177 Vårdguiden

En av regeringens överenskommelser med SKL för 2019 innehåller medel för att arbeta med en förbättrad process för klagomål och synpunkter inom hälso- och sjukvården. Arbetet utgår ifrån nya bestämmelser i Patientsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 januari 2018.

De nya bestämmelserna förtydligar att det i första hand är vårdgivarna som ska ta emot och hantera klagomål och synpunkter från patienter och deras närstående.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att stödja implementeringen av det man beskriver som en " enkel, enhetlig och säker klagomålsprocess".

Inera och SKL har därför fått i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen:

  • Säkerställa att tydlig, enhetlig och tillgänglighetsanpassad information om klagomålshantering finns tillgängligt för invånare på 1177 Vårdguiden.
  • Skapa förutsättningar för en enhetlig väg in till vårdgivaren via 1177 Vårdguiden för patienter och närstående när det gäller klagomål och synpunkter.
  • Förbereda vårdgivarna på att skapa en tydlig ingång som mottagare för klagomål och synpunkter som ett första steg i arbetet för en enhetlig väg in till vårdgivaren via 1177 Vårdguiden.
  • Säkerställa möjligheten att kunna aggregera klagomålsdata för analys på lokal, regional och nationell nivå.

Status i beredningen

Inera har genomfört en utredning med syfte att ta fram ett lösningsförslag för en enhetlig säker digital klagomålsprocess enligt ovan. Utredningen Klagomålshantering i 1177 Vårdguidens e-tjänster blev klar våren 2020.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177, Inera

Till toppen av sidan