Avslutade utvecklingsförslag

Identitet och åtkomst i kommuner

Inera behöver hjälpa kommunerna i deras ambition att uppnå en bättre och effektivare identitet- och åtkomsthantering.

Området Identitet och åtkomst, eller IAM, Identity Access Management, är idag ett väl inarbetat koncept. Användare av olika it-system behöver få tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. För det krävs lösningar som hanterar användares identiteter och behörighetsstyrande egenskaper. Inera erbjuder idag en referensarkitektur för området

Hittills har referensarkitekturen för IAM använts framförallt inom vård och omsorg. Inera behöver nu förstå hur vi kan hjälpa kommunerna i deras ambition att uppnå en bättre och effektivare identitet- och åtkomsthantering.

Status i beredningen

Inera har genomfört en behovs- och nulägesanalys avseende identitet och åtkomsthantering inom kommunerna. Resultatet finns sammanställt i en rapport. Nu pågår arbete med att ta fram en övergripande strategi för identitet och åtkomst. Strategin omfattar både regioner och kommuner och utgår från den behovsbild som framkom i den tidigare analysen gällande kommuner. Därmed avslutas detta ärende. Strategin ska även omfatta förslag till handlingsplan.

Ansvarig: Dan Bergvall, sektionschef Infrastruktur, Inera

Till toppen av sidan