Gemensam nationell lösning för multidisciplinärt och multiprofessionellt samarbete

Inom vård och omsorg finns ett stort och ökande behov av olika former av samarbete över geografiska och organisatoriska gränser, främst för att tillgodose patientens vårdprocess samt krav på jämlik vård och omsorg.

Förslaget handlar om att ta fram en gemensam samarbetslösning, som förslagsvis bygger på den nationella infrastrukturen och befintliga nationella tjänster och komponenter, vilka behövs för att skapa förutsättningar för effektivt samarbete. Samarbetslösningen blir en viktig infrastruktur för all offentlig verksamhet, framöver.

Idégivare: 

  • Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (NSFD) – Veronica Wingstedt de Flon, verksamhetschef, Jur kand
  • Regionala cancercentrum i samverkan – Beatrice Melin, nationell cancersamordnare, SKL, professor
  • Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland – Christina Kling Hassler, verksamhetsutvecklare, överläkare
  • Skandionkliniken, klinik för protonterapi som drivs av Sveriges sju landsting som har universitetssjukhus – Kjell Bergfeldt, verksamhetschef, överläkare

Status i beredningen

Inera genomförde förstudien Digital samverkan över organisationsgränser med syfte att fastställa behov, krav och legala förutsättningar för en infrastruktur för multidiciplinära konferenser. 

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Infrastruktur och arkitektur, Inera

Till toppen av sidan