Utvecklingsförslag

Avslutade utvecklingsförslag

Här ser du de utvecklingsförslag som nyligen avslutats, och vad förslagen har lett till.

Aktuella artiklar

Beslutsstöd ViSam

Det här förslaget avser utveckling av en nationell webblösning för det evidensbaserade beslutsstödet ViSam.

Elektronisk identifiering av invånare som ringer till 1177

Förslaget avser utveckling för att göra det möjligt att elektroniskt identifiera invånare som ringer till 1177 Vårdguiden.

Hitta och jämför hjälpmedel på 1177.se

Det finns behov av funktionalitet som gör det möjligt för invånare att ta del av information om och jämföra olika hjälpmedel på 1177.se

Informationsförsörjning till INCA-plattformen

Inera har tidigare fått veta att det finns ett behov av en tjänst som gör det möjligt att kopiera och överföra information från vårdgivarens journalsystem till INCA-plattformen – en nationell IT-plattform som hanterar ett register med cancerpatienter för vård och forskning.

Sil – införandet av ny källa ”restnoterade läkemedel”

Förslaget avser en utökning av Sil med källan ”restnoterade läkemedel” från Läkemedelsverket.

Sil – utökad produktionsfrekvens

Förslaget handlar om att öka och effektivisera produktionen i tjänsten Sil.

System för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI Proaktiv)

Inom projektet VRI Proaktiv ska nya verktyg, metoder och arbetssätt tas fram för att man tidigt ska kunna upptäcka och förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom att analysera patientjournaler med artificiell intelligens (AI) kan man se vilka åtgärder som gör att antalet vårdrelaterade infektioner minskar.

Övertagande och vidareutveckling av regional tjänst inom hjälpmedelsområdet

Inera har fått en förfrågan att ta över ansvaret för en regional tjänst för beställning av förbrukningsprodukter. Det har även lyfts behov av att vidareutveckla tjänsten för utökad användning.

Till toppen av sidan