Webbinarier om digitalisering i kommunerna

Så stödjer Rådgivningsstödet webb kommunernas patientsäkerhetsarbete

Kommunens sjuksköterskor gör dagligen medicinska bedömningar via telefon när omsorgspersonal vill ha råd om vård av en äldre. Då ger det symtombaserade Rådgivningsstödet webb värdefullt stöd. Vid ett webbinarium den 28 april visar Inera hur verktyget används.

Glad kvinna med headset vid datorskärm.

Rådgivningsstödet webb bidrar till ökad patientsäkerhet. Medicinska beslutsunderlag av hög kvalitet innebär att sjuksköterskorna kan göra säkrare och mer samstämmiga bedömningar. Dessutom ökar tryggheten för sjuksköterskorna.

Rådgivningsstödet webb stöttar kvalitetssäkringen av verksamheten. Det har flera användningsområden för sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård. Det stödjer den enskilda sjuksköterskan i att ge en metodisk och strukturerad rådgivning, och vid behov hänvisning till lämplig vårdnivå eller egenvård. Det är även en viktig kunskapskälla som ger stöd för eget lärande. Rådgivningsstödet webb kan även vara ett viktigt verktyg vid den avvikelsehantering som kontinuerligt görs av kommunens MAS, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska.

På webbinariet den 28 april kommer Lena Gerdin och Annelie Amigelius från Inera att demonstrera innehållet i Rådgivningsstödet webb. De kommer också berätta hur man som sjuksköterska kan arbeta med Rådgivningsstödet webb och vilken nytta man kan ha av stödet inom kommunal hälso- och sjukvård.

Aktuella artiklar

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet är ett medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

Utveckling för kommuner

Inera stödjer utveckling särskilt riktad till kommuner, både genom egna initiativ och genom att delta i andras. Målet är att öka digital samverkan och verksamhetsutveckling i kommuner.

Till toppen av sidan