Om utveckling för kommuner

Inera bedriver ett särskilt riktat utvecklingsarbete för kommunerna. Där ingår bland annat utredningar vars syfte är att anpassa ännu fler av Ineras tjänster för kommunerna, och projekt som gynnar kommunernas digitalisering på andra sätt.

Ineras insatser inom den kommunala verksamheten styrs genom samverkan med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och en aktiv dialog med landets kommuner. Syftet är att öka tempot med en gemensam nationell digital grundplattform, återanvändande av Ineras kompetens samt att bredda Ineras tjänsteutbud.

En nationell kommunal plattform består av den infrastruktur som krävs för utbyte av information mellan organisationer och gemensamma funktioner som underlättar fortsatt digitalisering av den kommunala verksamheten. Plattformen ska innehålla gemensamma riktlinjer och digitala byggblock som kan användas som grund för att bygga digitala tjänster. Exempel på gemensamma byggblock är lösningar för identitet och åtkomst, identitetsfederation, kataloger för gemensam information, säker digital kommunikation, infrastruktur för säkra digitala möten, samt regelverk, specifikationer och standarder. Med en gemensam nationell plattform minskar risken för inlåsning i olika speciallösningar för kommunerna.

Ineras särskilda utvecklingsstöd riktadt till kommunerna de närmaste åren ska prioritera dessa tre områden

  • skola och utbildning
  • socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • arkitektur och infrastruktur för säker och standardiserad informationshantering i hela den kommunala sektorn

Ineras medverkan i andra initiativ

Inera deltar även i vissa utvecklingsinitiativ som bedrivs av andra organisationer.

Exempel på sådana initiativ är de två kravställningarna inför ramavtal för Säker digital kommunikation, avseende utskrifts- och distributionstjänst respektive accesspunkt och meddelandetjänst. Där ansvarar SKI Kommentus och Inera bidrar med kunskap inom arkitekturfrågor kopplade till områdena.

Ett annat exempel är projektet Serverat, som bland annat fokuserar på standardiserad informationslämning och återkoppling enligt DiGG's arkitekturmönster för effektivt informationsutbyte. Projektet drivs av Tillväxtverket och Inera deltar med kunskap.

Nyhetslista

Nyhetslista

Till toppen av sidan