1177 för kommunerna

Inera utreder om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till socialtjänst och all hälso- och sjukvård. Utredningen ska resultera i ett beslutsunderlag som kommunerna ska ta ställning till.

SKR:s socialchefsnätverk initierade hösten 2018 frågan om att inkludera socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i 1177 Vårdguiden och UMO. Frågan har sedan dess diskuterats. Utredningar som genomförts har konstaterat att det är juridiskt möjligt att 1177 Vårdguiden utvecklas till att omfatta även socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, men att tjänsterna i 1177 är byggda utifrån regionernas behov och patientdatalagen. Ett arbete pågår för att utreda socialtjänstens behov av gemensamma tjänster och undersöka på vilket sätt och inom vilka områden det finns starka skäl att samverka och gå in i 1177.

Leverans

Utredningen ska resultera i ett beslutsunderlag som ska göra det möjligt för kommunerna att ta ställning till om 1177 Vårdguiden motsvarar deras behov, och om en nationell ingång anses ge tillräcklig nytta för såväl invånare som verksamheten.

Tidplan

Underlaget färdigställs under hösten 2020.

Kontaktperson

Strateg Karin Bengtsson: Karin.Bengtsson@inera.se