Kommunala intyg

Kommunerna har uttryckt en önskan om att få bättre informationskvalitet och ett säkrare och mer effektivt sätt att ta emot intyg. Inera utreder därför vilka möjligheter det finns för att Ineras tjänst, Intygstjänster, kan användas av kommunerna.

Kommunerna är mottagare av en rad olika intyg från hälso- och sjukvården. Dessa intyg utfärdas idag antingen på papper eller i pdf-format. Intygen skickas oftast med post eller lämnas vid ett fysiskt besök. Det finns en uttryckt önskan från kommunernas sida om att få bättre informationskvalitet och ett säkrare och mer effektivt sätt att ta emot intygen.

Inera utreder därför om det finns möjligheter att Intygstjänster kan användas av kommunerna. Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Utredningen ska ta reda på om Intygstjänster kan utvidgas till att även omfatta intyg som används inom de kommunala förvaltningarna och kartlägga kommunernas förutsättningar för att ansluta till Intygstjänster.

Leverans

Resultaten från utredningen kommer att presenteras i en slutrapport som innehåller

  • beskrivning av kommunernas behov av, och förutsättningar för, att ta emot intyg digitalt
  • lösningsförslag och rekommendationer för att digitalisera kommunernas intygsprocesser med hjälp av Ineras intygstjänster, utifrån kostnadseffektivitet, teknisk komplexitet och verksamhetens behov
  • beroenden, förutsättningar och utmaningar vid ett eventuellt realiseringsprojekt, som exempelvis standardisering av intygens format och innehåll
  • beskrivning av eventuell koppling till andra koncept som exempelvis Säker digital kommunikation
  • ungefärligt projektupplägg och kostnad för eventuella fortsatta etapper.

Tidplan

Utredningen pågår till hösten 2020.

Kontaktperson

Frågor om projektet; Lotta Bergman: Lotta.Bergman@inera.se

Frågor om rapporten; Karin Bengtsson: Karin.Bengtsson@inera.se